Zwolnienie ze składek ZUS za miesiące roku 2020. Kto może skorzystać i do kiedy?

Przedsiębiorcy działający w branżach związanych z kulturą mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wczoraj – 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która to umożliwia. ZUS przyjmuje wnioski do 15 marca.

Rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów, firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.

Umorzenie przysługuje, jeśli doświadczyli spadku przychodów z tej działalności, o co najmniej 75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z analogicznym miesiącem roku 2019. Podmiot musiał też być zgłoszony, jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe. Wnioski o umorzenie składek za trzy miesiące można składać do 15 marca wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B.  Przepisy prawa nadal nie wskazują, w jakim terminie mogą złożyć wniosek płatnicy prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 59.20.Z, 93.11.Z i 79.90.A . Dlatego złożenie wniosku przez przedstawicieli tych branż nie będzie możliwe bez nowelizacji przepisów w tym zakresie.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zwolnienie-ze-skladek-zus-miesiace-roku-2020-moze-skorzystac-102928