Zwolnienie z ZUS – do kiedy wniosek?

Do kiedy wniosek o zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na: ubezpieczenia społeczneubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek o zwolnienie z ZUS z Tarczy 9.0 można złożyć najpóźniej 30 czerwca 2021 r., a więc w środę. Wniosek ten składa się tylko elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Sprawdź instrukcję, jak zrobić to krok po kroku:

Jak krok po kroku złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 9.0 uprawnia odpowiednie podmioty do zwolnienia ze składek ZUS za następujące miesiące:

  • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.,
  • luty 2021 r.,
  • marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. (lub tylko kwiecień)

Sprawdź, kto może ubiegać się o zwolnienie za wymienione miesiące 2020 i 2021 r.:

Aby otrzymać zwolnienie z ZUS, należy złożyć stosowny wniosek RDZ-B7 oraz dokumenty rozliczeniowe i raporty imienne (chyba że jest się zwolnionym z tego obowiązku) za miesiące, za które ubiega się o zwolnienie.

Kto może złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?

O zwolnienie z ZUS mogą starać się przedsiębiorcy, którzy w wyniku rozwoju pandemii i kolejnych obostrzeń ucierpieli ekonomicznie. To aż ponad 60 branż – te, które nie mogły funkcjonować ze względu na lockdown, jak salony kosmetyczne czy fryzjerzy. Po pierwsze więc, podmiot ubiegający się o wsparcie musi charakteryzować się określonym w rozporządzeniu kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r. Po drugie, trzeba być zgłoszonym w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Co więcej, firmy, które chcą otrzymać zwolnienie z opłacania składek ZUS, muszą osiągnąć w danych miesiącach spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy w tym celu porównać przychód z jednego z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, z lutego 2020 r. albo z września 2020 r. Np. ubiegamy się o zwolnienie z ZUS za kwiecień czyli przychód z kwietnia można porównać z przychodem z marca, z kwietnia 2020 r., z lutego 2020 r. lub z września 2020 r.

Postojowe z Tarczy 9.0 – do kiedy wniosek?

Tarcza 9.0 daje również prawo do przyznania maksymalnie pięciokrotnego świadczenia postojowego. Uprawnieni przedsiębiorcy mogą więc otrzymać jedno, dwa, trzy, cztery lub aż 5 świadczeń postojowych. Należy jednak podkreślić, że pobrane wcześniej postojowe zmniejsza liczbę możliwych do otrzymania świadczeń. Termin na złożenie wniosku o świadczenie postojowe uzależniony jest od pandemii COVID-19. Można bowiem go złożyć w ciągu 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii w Polsce.

 

Źródło: https://kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/5280686,Zwolnienie-z-ZUS-do-kiedy-wniosek.html?fbclid=IwAR3iTcoNfqcaq2o3zoU-LDf1kFKTxgwvi5K_44CmdTXWKQNrODhlvoXKKcc