Zwolnienia od podatku

Zwolnienia od podatku

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis).

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis).

 Kontakt: Wydział Podatków i Windykacji, ul. Nowa 4, pok. 12, tel: 14 68 82 512

UCHWAŁA XI/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (regionalna pomoc inwestycyjna).

Kontakt: Wydział Rozwoju Gospodarczego , ul. Mickiewicza 6 , pok. 116, tel: 14 68 82 820 , 14 68 82 821

Zwolnienie od podatku dochodowego na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Tarnowskiej Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) mogą uzyskać pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy publicznej jest pozyskanie zezwolenia od Krakowskiego Parku Technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, średnie firmy mogą liczyć na 45%, natomiast duże firmy 35%. Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria:

  • minimalna kwota inwestycji na terenie SSE wynosi 100 tys. euro,
  • prowadzona działalność gospodarcza musi spełniać warunki do udzielenia pomocy publicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1552, z późn. zm.).

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. – spółka zarządzająca Tarnowską Podstrefą Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) przejdź do strony TKP S.A. 

Kontakt: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., ul. Słowackiego 33-37, tel: 14 62 77 594

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Zwolnienia-od-podatku