ZUS wysyła PIT-y z rozliczeniem podatkowym. Nadpłatę zwróci tym razem urząd skarbowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła roczne rozliczenia podatkowe. W odróżnieniu od lat ubiegłych nadpłacony podatek zostanie zwrócony przez urząd skarbowy a nie – jak do tej pory przez ZUS. Tym osobom, którym ZUS wysyła pieniądze na konto – także nadpłata wpłynie na rachunek bankowy.

Jeżeli ktoś ma nadpłacony podatek dostanie ZUS PIT 11A i wtedy może złożyć do urzędu skarbowego samodzielnie zeznanie jeśli np. rozlicza jakieś ulgi. Drugą opcją jest zaczekanie do 30 kwietnia. Wówczas to urząd skarbowy zaakceptuje wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT zeznanie za 2020 r.

Na zwrot najszybciej mogą liczyć osoby, które mają konta bankowe. Ci klienci ZUS mogą liczyć na przelew  w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.  Jeśli ktoś nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2 x 11,60 zł = 23,20 zł) wtedy nie zostanie ona zwrócona tylko zapisana jako nadpłata na koncie płatnika. Urząd Skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym dopiero wtedy gdy suma nadpłaty z kolejnych latach przekroczy 23,20 zł. lub ktoś poda swój bankowy numer. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest zawsze pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zus-wysyla-pit-y-rozliczeniem-podatkowym-nadplate-zwroci-tym-razem-urzad-skarbowy-103084