ZUS w 2019 roku – sprawdź wysokość składek

ZUS w 2019 roku – sprawdź wysokość składek

Znana jest już wysokość składek ZUS na 2019 roku – zarówno tzw. małego ZUS-u, jak i dużego. Ponadto, od przyszłego roku będzie można opłacać ZUS proporcjonalny, którego wysokość będzie zależna od przychodów.

Proporcjonalny ZUS będzie dostępny dla przedsiębiorców, których roczne przychody w 2018 r. wyniosły mniej niż 30-krotność minimalnej płacy.

Nowy sposób na niższy ZUS

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom płacenie niższego ZUS-u. Przedsiębiorcy, którzy już nie kwalifikują się do małego ZUS-u, czyli mają firmę ponad 2,5 roku, nie będą zmuszeni płacić najwyższej składki. Jeśli ich przychody za poprzedni rok nie przekroczą 30-krotnosci minimalnego wynagrodzenia za bieżący rok, to będą mogli opłacać ZUS proporcjonalny do przychodów. W 2019 roku limit przychodów wynosić będzie 63 tysiące złotych. Przedsiębiorcy, którzy nie zarobili w 2018 roku więcej niż 63 tys. złotych, będą samodzielnie obliczali wielkość składek. Aby to uczynić, przedsiębiorca będzie musiał obliczyć przeciętny miesięczny przychód, dzieląc roczny przychód na liczbę dni kalendarzowych w trakcie których prowadził działalność i mnożąc go razy 30. Do tego należy obliczyć współczynnik na dany rok kalendarzowy biorąc pod uwagę minimalną płacę. W 2019 roku współczynnik będzie wynosić 0,51.

Wymiar składek w 2019 roku

Przedsiębiorcy, którzy nie kwalifikują się do małego ZUS-u i preferencyjnego ZUS-u, będą płacili składki w pełnym wymiarze. Bazą do obliczenia składek w 2019 roku jest 60 procent przeciętnego w wynagrodzenia, czyli 2859 złotych.

Składki wynosić będą łącznie 974,65 złotych, włączając:

  • składkę na Fundusz Pracy wynoszącą 70,05 złotego,
  • składka emerytalna 558,08 złotych,
  • składka rentowa 228,72 złote,
  • składka chorobowa 70,05 złotych,
  • składka wypadkowa 47,75 złotych.

Obecnie składki wynoszą 908,76 złotych, czeka nas zatem podwyżka.

Jeśli chodzi o mały ZUS dla nowych przedsiębiorców, to wymiar składek będzie obliczany od bazy wynoszącej 675 złotych, nie 630 złotych, jak dotychczas. Oznacza to, że:

  • składka emerytalna w 2019 wynosić będzie 131,76 złotych,
  • składka rentowa 54 złote,
  • składka chorobowa 16,54 złotych,
  • wypadkowa 11,27 złotych.

Do tego trzeba doliczyć składkę zdrowotną, której wartość na 2019 roku poznamy w styczniu (w 2018 roku wynosi ona 319,94 złotych).

 

 

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/709-zus-w-2019-roku-%E2%80%93-sprawd%C5%BA-wysoko%C5%9B%C4%87-sk%C5%82adek