ZUS rozdaje firmom pieniądze. Przedsiębiorca może pozyskać nawet 500 tys. zł dofinansowania

Nawet 500 tys. zł dofinansowania czeka na osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chcą wprowadzić w firmie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy. Organizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który na ten cel przeznaczył pulę 75 mln zł, a więc większą niż to miało miejsce w poprzednim naborze.

Firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia na projektu ograniczające wpływ negatywnych czynników na bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie mają miesiąc na złożenie wniosku w konkursie realizowanym przez ZUS. Udział w programie mogą wziąć tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z odprowadzaniem składek. Ostatecznym termin składania wniosków mija 30 czerwca.

Nawet 500 tys. zł dofinansowania z ZUS

0d 1 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie aż 75 mln zł. To, ile pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta jednak wtedy aż do 500 tys. zł.

– Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na fundusz wypadkowy, nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie dostawała dofinansowania z ZUS – powinien złożyć wniosek – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:
– od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
– od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
– od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
– od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych.  – Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu – wyjaśnia rzeczniczka.

Mało czasu na złożenie wniosku

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 30 czerwca. Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki). Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.
Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Kto może wnioskować o dofinansowanie

Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.
Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zus-rozdaje-firmom-pieniadze-przedsiebiorca-moze-pozyskac-nawet-500-tys-zl-dofinansowania-104380