Zrozumieć potrzeby innych

Zrozumieć potrzeby innych

Przed nami Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim – coroczne wydarzenie o charakterze edukacyjno-integracyjnym realizowane przez Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Tarnowa i organizacje pozarządowe z terenu Tarnowa i jego subregionu. Tegoroczne obchody zostaną zainaugurowane w niedzielę 27 maja i potrwają do 21 czerwca.

Wydarzenia artystyczne, zawody sportowe, gry terenowe, konferencja naukowa i szkolenie dla kierowców – program Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim jest niezwykle bogaty. – Przygotowując wydarzenie, chcieliśmy z jednej strony zaprezentować organizacje NGO zlokalizowane w Tarnowie i w subregionie tarnowskim, z drugiej natomiast zaproponować atrakcyjne formy integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Najważniejsze bowiem to chcieć i umieć zrozumieć potrzeby innych, często tych, którzy sami mają problem z ich wyartykułowaniem – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

W organizację tegorocznych obchodów zaangażowało się kilkanaście organizacji i instytucji, które na co dzień działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Tak jak w latach poprzednich wezmą w nich udział także uczniowie szkół i przedszkolaki. – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych mają za zadanie uświadomić społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne są nie tylko beneficjentami określonych świadczeń, lecz również wartościowymi obywatelami, którzy mogą nam zaoferować ważną część siebie. Wydarzenie to ma także dodatkowy aspekt – podopieczni poszczególnych organizacji mogą w ciągu tych kilku dni zaprezentować swoje talenty i spełnić marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować – mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Inauguracja obchodów rozpocznie się na tarnowskim Rynku 27 maja o godz. 14.00. W niedzielne popołudnie odbędą się występy dzieci i młodzieży pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością z Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz koncert Marka Piekarczyka. Będzie także festyn z licznymi atrakcjami (koralobranie, animacje i zabawy, gry ruchowo-sportowe, warsztaty z zumby, malowanie twarzy, kiermasz twórczości warsztatów terapii zajęciowej, pokaz artystyczny uczestników warsztatów terapii zajęciowej pn. „Podróż do krainy kosmosu”, mobilny plac zabaw).

W kolejnych dniach zorganizowane zostaną: majówka integracyjna (30 maja), olimpiada przedszkolaków (2 czerwca), integracyjny dzień dziecka (11 czerwca), integracyjna gra terenowa oraz zawody sportowe (12 czerwca), gra miejska – „Tarnów – moja mała ojczyzna (13 czerwca), integracyjny turniej w kręglach (14 czerwca), konferencja pt. „Życie na niebiesko – zrozumieć autyzm” (15 czerwca), biesiada pokoleń „Wolność jest w nas” (19 czerwca) oraz wydarzenie „Magia letniego przesilenia” (21 czerwca). Dodatkowo przez cały miesiąc będą odbywać się szkolenia kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie z zakresu pomocy i obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami.

W Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych zaangażowały się także Mościckie Centrum Medyczne i Zespół Przychodni Specjalistycznych.

Program obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w subregionie tarnowskim:

27 maja 2018 r., godz. 14.00

Inauguracja obchodów – Tarnowski Rynek
Występy dzieci i młodzieży pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością z Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz koncert Marka Piekarczyka, festyn (koralobranie, animacje i zabawy, gry ruchowo-sportowe, warsztaty z zumby, malowanie twarzy, kiermasz twórczości warsztatów terapii zajęciowej, pokaz artystyczny uczestników warsztatów terapii zajęciowej pn. „Podróż do krainy kosmosu”, mobilny plac zabaw).

30 maja 2018 r. godz. 14.00

Majówka Integracyjna „Przybyli Ułani pod okienko”
XVII Majówka Integracyjna odbędzie się w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Szpitalnej 53. W programie przewidziane są pokazy i występy artystyczne, konkursy i zabawa taneczna dla uczestników oraz grill i wojskowa grochówka.

2 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Olimpiada Przedszkolaków
Integracyjne zawody sportowe dla najmłodszych, podczas których Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać jak najszybciej oraz prawidłowo poszczególne zadania sprawnościowe. Olimpiada odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniskiej 28.

11 czerwca 2018 r. godz. 13.00

Integracyjny Dzień Dziecka
W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, przy ul. Robotniczej 4 odbędzie się Integracyjny Dzień Dziecka, w którym udział wezmą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, placówek kształcenia specjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej. Na gości czekają zabawy i tańce z animatorem, inne atrakcje ruchowe oraz poczęstunek.

12 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Gra terenowa w Parku Piaskówka
Placówki z Tarnowa i subregionu tarnowskiego wystawią 5-cio osobowe drużyny. Każda drużyna na początku zabawy otrzyma mapę parku z zaznaczonymi stacjami, na których będą do wykonania zadania sprawnościowe lub intelektualne. Na każdej stacji za wykonane zadanie drużyna dostaje pieczątkę. Drużyna która w najkrótszym czasie zdobędzie wszystkie pieczątki wygrywa. Na zakończenie imprezy zaplanowany jest poczęstunek – kiełbaski z grilla i przekąski. Dla wszystkich zawodników przewidujemy drobne upominki i pamiątkowe medale. Dla osób, które nie będą brały udziału w konkurencjach równolegle odbywać się będą gry i zabawy integracyjne. Przewidywana liczba uczestników to około 50 osób.

13 czerwca 2018 r. godz. 9.00-11.00

Gra Miejska „Tarnów – moja mała ojczyzna”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pod kierownictwem Koła PTTK nr 23 „Włóczykije”, działającego w Ośrodku oraz z pomocą Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, zorganizuje grę miejską z elementami patriotycznymi. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie tarnowskich szkół oraz harcerze zostaną podzieleni na grupy dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Na czele każdej grupy pójdą przewodnicy PTTK oraz przedstawiciele organizatora. Przy wsparciu przewodników zostanie wytyczona trasa po miejscach symbolizujących patriotyzm tarnowian w drodze do odzyskania i utrzymania niepodległości. Zadaniem uczestników, oprócz przejścia trasy i zapoznania się z wiedzą przekazaną przez przewodników, będzie wykonanie zadań, np. znalezienie odpowiedzi na pytania, rozwiązanie krzyżówki, znalezienie ukrytych przedmiotów, czy wykreślenie na mapce trasy gry z zaznaczeniem ważnych miejsc.

14 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Integracyjny Turniej w Kręglach Turniej zorganizowany zostanie w Kręgielni Kwazar Bowling, przy al. Tarnowskich 69. W zawodach wezmą udział kilkuosobowe drużyny. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale.

15 czerwca 2018 r. godz. 10.00-14.30

Konferencja pt. „Życie na niebiesko – zrozumieć autyzm”
Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, a w szczególności do rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem, nauczycieli i wychowawców integracyjnych placówek oświatowych, nauczycieli i wychowawców placówek specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek pomocy społecznej, wsparcia dziennego, świetlic terapeutycznych oraz studentów.
Celem konferencji jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat autyzmu, udzielenie wsparcia informacyjnego i szkoleniowego na temat wychowania dziecka z autyzmem i jego edukacji. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane informacje oparte na dowodach naukowych na temat sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem, w oparciu o szereg metod terapeutycznych. Udział w konferencji przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat autyzmu, uwarunkowań oraz możliwości pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem. Pozyskane informacje będą mogły zostać wykorzystane w bezpośrednim wychowywaniu i pracy z dziećmi z autyzmem.

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00-17.00

Biesiada integracyjna „Wolność jest w nas”
Integracyjna biesiada taneczna, w której wezmą udział, niepełnosprawne i pełnosprawne osoby starsze oraz dzieci i młodzież, odbędzie się w nowo wyremontowanym tarnowskim amfiteatrze. Będzie to impreza w której może wziąć udział nawet kilkaset osób. W programie artystycznym znajdą się pieśni patriotyczne i niepodległościowe. Wszyscy uczestnicy będą mogli włączyć się do wspólnego biesiadowania i wziąć udział w zabawie tanecznej. Dla gości przygotowany zostanie również poczęstunek.

21 czerwca 2018 r. godz. 10.00-14.00

„Magia letniego przesilenia”
Na płycie tarnowskiego Rynku odbędzie się wydarzenie przywołujące tradycję Nocy Świętojańskiej. Na początek uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zaprezentują przedstawienie pt. „Noc Świętojańska”. Następnie na Rynku odbędzie się wspólne wykonywanie wianków z materiałów naturalnych. Każda dziewczynka z pomocą wolontariuszy będzie mogła wykonać wianek z kwiatów czy zbóż. Tworzeniu wianków towarzyszyć będzie konkurs na najpiękniejszy wianek. Po zakończeniu wykonywania, jury wybierze najpiękniejsze wianki i wręczy nagrody. Następnie barwny korowód przemaszeruje nad potok Wątok, gdzie dziewczęta rzucą na wodę wianki. W wydarzeniu wezmą udział osoby ze społeczności lokalnej, uczniowie tarnowskich przedszkoli i szkół.

28 maja – 30 czerwca 2018 r.

Bądź czujny – pomóż!
Szkolenie kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie z zakresu pomocy i obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami przeprowadzone będzie przez Fundację RuszSię.
Ogólnodostępne badania i medyczne porady profilaktyczne
Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiatkowskiego 15, Tarnów
Zapisy tel. (14) 688 05 37

28 maja 2018 r. (poniedziałek)

10.00-14.00 Poradnia stomatologiczna
Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Mostowa 6, Tarnów
Zapisy tel. (14) 631 02 74

5 czerwca 2018 r. (wtorek)

11.30-14.00 Kriokomora i konsultacje ortopedyczne
19.00 Zajęcia ze zdrowego kręgosłupa

6 czerwca 2018 r. (środa)

Zajęcia muzyczne z Markiem Piekarczykiem
Spotkanie z żużlowcami Unii Tarnów
12.30-14.30 Zajęcia plastyczne

7 czerwca 2018 r. (czwartek)

11.30-14.00 Kriokomora i konsultacje ortopedyczne
11.30-14.00 Konsultacje rehabilitanta

W czasie trwania obchodów odbędą się również dni otwarte w placówkach i instytucjach.

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Zrozumiec-potrzeby-innych