ZOSTAŃ LIDEREM HR. NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ WIELOPOKOLENIOWYM ZESPOŁEM.

ZOSTAŃ LIDEREM HR. NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ WIELOPOKOLENIOWYM ZESPOŁEM.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

 

 

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych
 • rozwój kadry menadżerskiej
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych

W ramach projektu otrzymają Państwo:

1. Indywidualne doradztwo w 8 obszarach zarządzania personelem w firmie:

 • rekrutacja;
 • kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
 • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
 • motywowanie;
 • planowanie i rozwój kariery zawodowej;
 • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
 • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę;
 • ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP.

 

2. Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem

3. Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb

Usługa jest świadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.

Kto może wziąć udział w projekcie:
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie: www.marr.pl/liderhr

Źródło:https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Zostan-LIDEREM-HR.-Naucz-sie-efektywnie-zarzadzac-wielopokoleniowym-zespolem