Zostań Innowatorem Społecznym!

Zostań Innowatorem Społecznym!

Ruszył nabór pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
 

Na nowatorskie pomysły czekamy od 16 do 30 marca 2020 r., ale z dokumentacją konkursową można zapoznać się już dziś na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Jak działa Inkubator Dostępności?

Celem jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji – osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że po dotację na innowację mogą zgłosić się osoby z całej Polski. Eksperci Inkubatora zapewniają wsparcie na etapie opracowania innowacji – zarówno w biurze projektu w Krakowie jak i w formie zdalnej poprzez organizowane webinary i spotkania on-line. Kwota grantu na przetestowanie innowacyjnego pomysłu może wynieść nawet 100 000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na przygotowania innowacji jak i jej testowanie na grupie od 7 do 12 osób.

Dla kogo będą rozwiązania?

Odbiorcami i użytkownikami nowatorskich rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług. Mogą być to również produkty lub metody pracy, które ułatwią samodzielne i aktywne życie.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Kto może zostać Innowatorem? W zasadzie każdy. O grant może aplikować osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, jednostka sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwo, w tym z sektora ekonomii społecznej,  kościoły i zw. wyznaniowe, partnerstwa (w tym grupy nieformalne).

Zapraszamy do kontaktu

Kalendarz działań w najbliższym czasie jest sprofilowany głównie na wsparcie przyszłych innowatorów. Zachęcamy do kontaktu, rozmowy na temat pomysłów i pytań związanych z konkursem, grantem i innowacjami. Te spotkania, które są realizowane pokazują, jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach Polski i organizacjach a także inicjatywach oddolnych. Jesteśmy dostępni pod numerem tel. 12 422 06 36 w. 34, adresem mailowym: drojek@rops.krakow.pl oraz na Facebook’u – na profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Zapraszamy też do punktu informacyjnego czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Piastowska 32 w Krakowie. Wszystkie informacje na temat ogłoszonego konkursu znajdują się także na naszej stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.

 

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/zostan-innowatorem-spolecznym