Zmiany w przepisach dla firm w 2019 roku

Zmiany w przepisach dla firm w 2019 roku

Z początkiem roku weszły w życie nowe zmiany w przepisach. Kto może liczyć na zmianę stawki CIT? Czy wzrosło opodatkowanie samochodów osobowych w firmach? Oraz ile wynosi kwota wolna od podatku w 2019 roku?

Niższa stawka CIT od 2019 roku

1 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza nową stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%, podczas gdy wcześniej było to 15%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2019 r. Nie każdy podatnik ma jednak  prawo do skorzystania z tej zniżki. Konieczne jest bowiem spełnienie dodatkowych wymogów.

Kto może liczyć na zmianę stawki z 15 na 9%?

Każdy podatnik chcący skorzystać z obniżonej stawki powinien mieć status tzw. małego podatnika, czyli przychód za poprzedni rok podatkowy nie mógł być wyższy niż 1,2 mln EUR brutto. Ponadto w bieżącym roku przychód nie może przekroczyć 1,2 mln EUR, ale w tym przypadku netto. Warto zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę rok poprzedni, mówimy o kwocie brutto (z VAT) natomiast w bieżącym netto (bez VAT-u). Przypomnę w tym miejscu, że wartość, która jest brana pod uwagę w przypadku przeliczania na złotówki jest przeliczana na podstawie średniego kursu euro, który NBP ogłasza w pierwszym dniu roboczym każdego roku podatkowego. W roku 2019 kurs ten wynosi 4,3016.

Zmiana zasad opodatkowania samochodów osobowych w firmach

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. dotkną praktycznie wszystkich przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują w swojej działalnościach samochody osobowe. W największym stopniu odczują to wszyscy właściciele firm korzystający z leasingu w tym roku oraz tych, którzy samochody firmowe wykorzystują również do celów prywatnych.

Lista najważniejszych zmian:

  • Podniesienie limitu amortyzacji do kwoty 150 tys. zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych. W przypadku pojazdów elektrycznych limit wynosi 225 tys. zł. Warto wspomnieć, że wcześniej limit wynosił 20 tys. euro.
  • Dokładnie te same limity zostały zastosowane w odniesieniu do samochodów spalinowych i hybrydowych (150 tys. zł) oraz hybrydowych (225 tys. zł), jeżeli chodzi o leasing operacyjny samochodów osobowych (wcześniej nie było limitu).
  • 75% wydatków eksploatacyjnych (benzyna, naprawy, serwis) – tyle od 2019 można wrzucić w koszty prowadzenia działalności (wcześniej było 100%). Zmiana dotyczy samochodów używanych zarówno prywatnie, jak i służbowo.
  • W przypadku gdy samochód użytkowany jest wyłącznie w celach firmowych koszty eksploatacyjne można nadal w całych 100% traktować jako koszt.
  • Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, będzie uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy, a mianowicie podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków. Zmiana ta dotyczy tylko samochodów osobowych, które nie zostały zgłoszone do ewidencji środków trwałych.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Kwota, od której nie zapłacimy podatku z biegiem czasu jest coraz wyższa. Jeszcze w 2017 roku było to 3 091 zł tymczasem w 2019 roku będzie to aż 8 000 zł. Poniżej przedstawiam tabelę, która dokładnie pokazuje kwoty wolne od podatku.

ZAROBEK(PRZYCHÓD) KWOTA WOLNA OD PODATKU
<8 000 zł Cała kwota
8 000 zł – 13000 zł Od 8 000 zł – 3 091 zł. Im większy dochód tym mniejsza kwota wolna od podatku
13 000 zł – 85 528 zł 3 091 zł
85 528 zł – 127 000 zł Od 3 091 zł -1 zł. Im większy dochód tym mniejsza kwota wolna od podatku
>127 000 zł Brak kwoty wolnej od podatku

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zmiany-przepisach-dla-firm-2019-roku-89586?fbclid=IwAR0xahZIEh37OyDgkN3pKcfkbeH40CX_SYBgGY-Z-taOwZSA_26zAH_Ursw