Zgłoszenia do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021

Jeśli prowadzisz firmę na terenie Małopolski i wdrażasz nowe, innowacyjne rozwiązania, które aktywizują regionalną gospodarkę, zgłoś swoją firmę do konkursu! Rozpoczynamy nabór wniosków do konkursu Marszałka Województwa Małopolskiego „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego 2021”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.

Celem Nagrody Gospodarczej jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • mikro przedsiębiorca,
  • mały przedsiębiorca,
  • średni przedsiębiorca,
  • duży przedsiębiorca.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Nagrody Gospodarczej WM.

Laureaci nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do nagrody jest złożenie wniosku o jej przyznanie w formie pisemnej i  elektronicznej w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły, regulamin oraz wniosek dostępne są na www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

 

Źródło fotografii: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2021

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-nagrody-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-2021