ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Od poniedziałku, 31 maja, można zgłaszać projekty do kolejnej już edycji budżetu obywatelskiego, tym razem na 2022 rok. Mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć ponad cztery miliony złotych, pochodzące z miejskiego budżetu.

Zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego można do 21 czerwca 2021 roku. Pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem co najmniej 100 podpisów. Formalna ocena projektów, w tym usunięcie braków nadających się do usunięcia, nastąpi do 1 lipca. Cztery dni później, 5 lipca, ogłoszona zostanie lista projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn formalnych. Od tej decyzji odwołać będzie się można między 6 a 9 lipca, a odwołania te rozpatrzone zostaną przez Komisję Rady Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie do 14 lipca. Do 2 sierpnia przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna projektów, które do 12 sierpnia zaopiniowane zostaną przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie.

24 sierpnia ogłoszona zostanie lista projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych. Odwołania od tej decyzji składać będzie można – za pośrednictwem prezydenta Tarnowa – w dniach 25 sierpnia do 3 września do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie. Komisja rozpatrzy je do 9 września, a dzień później ogłoszone zostaną projekty dopuszczone do głosowania.

Po opublikowaniu listy rozpoczną się działania informacyjne i promocyjne, dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów, a w dniach od 14 września do 14 października odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 15 października.

W ubiegłym roku do głosowania dopuszczonych zostało 18 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Tarnowa. Mieszkańcy mogli oddawać głosy na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl (za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej lub poprzez formularz głosowania) oraz przy użyciu kart papierowych. Głosowało łącznie 4395 mieszkańców.

Wszystkie dodatkowe informacje, w tym formularze, znajdują się w zakładce “do pobrania” na stronie bo.tarnow.pl.

 

Źródło fotografii: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Zglos-projekt-do-budzetu-obywatelskiego4

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Zglos-projekt-do-budzetu-obywatelskiego4