WYPEŁNIJ ANKIETĘ I ODBIERZ EKOGADŻET

WYPEŁNIJ ANKIETĘ I ODBIERZ EKOGADŻET

Podziel się opinią a w zamian otrzymaj ekogadżet – zachęcają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Dzięki ankiecie powstanie baza dotycząca tego, jakich źródeł ogrzewania używają mieszkańcy. To z kolei pozwoli ocenić potrzeby i możliwości związane z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii.

 

Uzyskane informacje pomogą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dotacje dla mieszkańców. Miasto zobowiązane jest do zebrania aktualnych danych dotyczących budynków mieszkalnych, zawierających takie informacje, jak: powierzchnia i kubatura budynku, rok budowy, zainstalowane źródła ciepła dla potrzeb ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze, wykonana i planowana termomodernizacja, zainstalowane i planowane odnawialne źródła energii. Pozyskane informacje pomogą oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i podjęcie kolejnych działań, by zmniejszyć tę emisję.

Ankietę można wypełnić i przesłać na adres a.ponikiewska@umt.tarnow.pl lub wypełnić osobiście w siedzibie urzędu miasta przy ul. Nowej 4, pok. 308 (III piętro). Dla wszystkich, którzy zgłoszą się osobiści, przewidziano eko-upominki.