WYJEDŹ ZA DARMO DO HANNOVERU NA KONFERENCJĘ TWENTY2X – NABÓR!

Wystartował nabór dla firm sektora MŚP na wyjazd targowy, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska 2”.

Od 13 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. firmy zainteresowane udziałem w Konferencji Twenty2X w Hannoverze, w Niemczech, mogą składać dokumenty rekrutacyjne online lub w biurze Projektu, przy ul. Wałowej 10, pok. 1 w Tarnowie.

Trzy dni, dwie hale i trzy sceny – TWENTY2X to wystąpienia specjalistów ze szczególnym naciskiem na rozwiązania digitalizacyjne opracowane przez MŚP dla MŚP.

Przegląd najnowszych trendów i technologii, dialog z ludźmi o podobnych poglądach, rozwiązania, które pomogą unowocześnić modele biznesowe, to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą udział w tym wydarzeniu. Szeroki zasięg tematyczny konferencji oferuje możliwość poznania kluczowych zagadnień, które mają dziś wpływ na rozwój firm sektora MŚP.

W ramach realizacji projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przedsiębiorcy którzy przejdą proces rekrutacji wezmą udział w misji gospodarczej nieodpłatnie. Wszelkie koszty, związane z logistyką, wyżywieniem, noclegami, przelotem, tłumaczeniem, wydrukiem materiałów promocyjnych, pokrywane są w ramach projektu, przez Urząd Miasta Tarnowa.

Na wyjazd, który odbędzie się w dniach 21–25 marca 2022 r. zapraszamy 10 małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących branże:

  • technologie informacyjne i komunikacyjne;
  • przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Zainteresowanych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Projektu „Business Boost for Małopolska 2”:

tel.: 14 688-26-45 lub 14 688-28-00, e-mail: bbm@umt.tarnow.pl

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, zaangażowani w realizację projektu, pomogą we właściwym przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, będących warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.tarnow.pl w zakładce NABÓR.

Źródło fotografii: tarnow.pl

Źródło: https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Wyjedz-za-darmo-do-Hannoveru-na-konferencje-Twenty2X-NABOR