Wybierz się na Innowacyjne Safari!

Wybierz się na Innowacyjne Safari!

 

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w II edycji Innowacyjnego Safari! W pełną wiedzy i doświadczeń podróż zabierzemy Was wspólnie z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Uniwersytetem Rolniczym oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Podczas spotkań poznamy naukowców i ofertę badawczą tych jednostek w obszarze związanym z budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Nabór firm trwa do 9 października.

Safari odbędzie się 16 października w Krakowie. Przeznaczone jest dla małych i średnich firm z subregionu tarnowskiego. W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział 16 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli. Udział w Safari jest bezpłatny – 100% kosztów pokrywa Województwo Małopolskie. Firmom zapewniony zostanie transport z subregionu i pomiędzy jednostkami oraz lunch. Przedsiębiorcy odwiedzą następujące miejsca:

  • Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
  • Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini

Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy przedsiębiorca spełniający kryteria formalne ma szanse zostać uczestnikiem Safari. Złożone dokumenty będą służyły ocenie formalnej zgłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program dostępne są na stronie www.innowacyjna.malopolska.pl.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/wybierz-sie-na-innowacyjne-safari