Wiosną w Tarnowie Forum Innowacji!

Wiosną w Tarnowie Forum Innowacji!

W dniach 15 i 16 kwietnia w Tarnowie odbędzie się Forum Innowacji, które posłuży prezentacji oferty miasta dla inwestorów i biznesu, środowiska startupów oraz młodych konstruktorów i programistów. Forum Innowacji zastąpi organizowane od 11 lat Forum Inwestycyjne. Forum zostanie zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy, głównym partnerem wydarzenia będzie Województwo Małopolskie, a Tarnów będzie pełnił rolę Miasta Gospodarza tego wydarzenia.

– Forum Inwestycyjne od pewnego już czasu ewoluowało w stronę innowacji. Taka tematyka była na nim obecna w coraz szerszym zakresie, towarzyszyły mu również konkursy o tematyce innowacyjnej, takie jak Start up Award i Robot Show. Stąd decyzja o zmianie nazwy i profilu spotkania – mówił podczas podpisania umowy prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

– To przede wszystkim młodzi ludzie przyjeżdżają do Tanowa na organizowane przez nas forum. Chcemy to kontynuować i rozwijać, dlatego postanowiliśmy zmienić formułę tego wydarzenia, aby była jeszcze bardziej dynamiczna, aby miasto, z racji swego zaangażowania w organizację tego wydarzenia, mogło w krótkiej perspektywie osiągać korzyści związane z obecnością tak wielu młodych ludzi – mówił Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Nowością będzie Hackathon, czyli adresowany do pasjonatów 24-godzinny maraton programowania, weryfikujący kreatywność i umiejętności uczestników. Tematyka Hackathonu będzie ściśle związana z Tarnowem i zostanie ujawniona tuż przed rozpoczęciem wydarzenia. Nagrodę w wysokości 12 tysięcy złotych dla zwycięskiego zespołu ufundowało miasto, a merytorycznym partnerem wydarzenia jest Zakład Informatyki Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W programie Forum Innowacji znajdą się znane już konkursy – 5. edycja Start up Award i 4. edycja Robot Show. Start up Award jest adresowany do młodych innowacyjnych firm z całego kraju, promuje najlepsze praktyki z dziedziny innowacji, stosowane przez polskich przedsiębiorców. Nagroda główna wynosi 100 tysięcy złotych, z czego z kasy Tarnowa pochodzi ponad 40 tysięcy. W dotychczasowych czterech edycjach konkursu uczestniczyło ponad 370 firm startupowych z całej Polski. Konkurs Robot Show jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie robotyki i automatyki. Nagroda wynosi 10 tysięcy złotych, a w dotychczasowych trzech edycjach konkursu swoich sił próbowało około 60 konstruktorów.

Tarnowskie Forum Innowacji to także okazja do promocji oferty miasta dla sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO/SSC/ICT, szczególnie w kontekście odbywającej się 7 marca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie prezentacji raportu, opracowanego przez Stowarzyszenie ABSL, poświęconego gotowości miast średnich do przyjęcia firm z sektora tej branży.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Wiosna-w-Tarnowie-Forum-Innowacji