WIĘCEJ SZANS NA RYNKU PRACY

Rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego „Twoja przyszłość w Twoich rękach”. Adresowany jest on do osób, które są zagrożone utratą pracy lub ją straciły. Projekt ma zapewnić jego uczestnikom wsparcie oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy powyżej 18. roku życia, mieszkający lub pracujący na terenie województwa małopolskiego, którzy są w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub nie mają szans na jej przedłużenie. Dotyczy to osób będących zagrożonych utratą pracy z powodu zwolnień grupowych czy likwidacji stanowisk lub tych, którzy zostali zwolnieni w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. By wyrównać szanse, preferowane będą osoby, które znajdują się w najgorszej sytuacji na rynku pracy: posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, powyżej 50. roku życia, poniżej 30. roku życia, osoby niepełnosprawne oraz kobiety.

Organizatorzy zapewniają m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe lub kursy, studia podyplomowe, staże zawodowe, szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej i utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz pozyskaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 508 902 807 lub osobiście w biurze projektu w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.twojaprzyszloscwtwoichrekach.pl

 

Źródło fotografii: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Wiecej-szans-na-rynku-pracy

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Wiecej-szans-na-rynku-pracy