Weź udział w Dialogu Cyfrowym

Weź udział w Dialogu Cyfrowym

E-commerce i jego przyszłość w kontekście europejskiego prawodawstwa to tematyka Krakowskiego Dialogu Cyfrowego, który odbędzie się na początku maja.

Wymiana idei i bieżących informacji wśród firm i osób reprezentujących branżę handlu elektronicznego, a także otwarta dyskusja i opinie w zakresie proponowanych przepisów, będą dominować podczas spotkania.

Program najbliższego Krakowskiego Dialogu Cyfrowego poświęcony będzie dwóm kluczowym dla przedsiębiorców działających w sektorze cyfrowym zmianom legislacyjnym: zakazie geoblokowania oraz RODO.

Szczegółowa agenda wydarzenia:

od 10.00 rejestracja, kawa śniadaniowa

Program obejmuje 2 bloki:

BLOK I: Jak realizować sprzedaż  transgraniczną uwzględniając geoblokowanie

BLOK II: Jak kontynuować biznes uwzględniając zmiany RODO.

10:30 – 10:50 Wprowadzenie:

Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

 

BLOK I:

10:50 – 11:10 „Wpływ rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego na e-handel. Na co trzeba zwrócić uwagę?” – mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, kancelaria Lubasz i Wspólnicy

11:10 – 12:00  

Panel:  Jak realizować sprzedaż transgraniczną uwzględniając geoblokowanie. 

Moderator: Zbigniew Bartuś, Dziennik Polski

Paneliści:

mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Wojciech Tomaszewski, dyrektor ds. Marketingu i E-commerce, Answear.com

Magdalena Piech, w-ce przewodnicząca Rady e-Izby

Michał Nowak, dyrektor Zarządzający, Conrad Electronic

 

12:00 – 12:20  Przerwa kawowa

 

BLOK II

12:20 – 13:00: Jak kontynuować biznes uwzględniając zmiany RODO., mec Agata Kowalska, kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 

Krakowski Dialog Cyfrowy obędzie się z inicjatywy Róży Thun, Posłanki do Parlamentu Europejskiego, przy współpracy z Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, której filia znajduje się w Tarnowie.

Spotkanie zaplanowano na 8 maja w Pauza in Garden przy ul. Ratajskiej 12 w Krakowie. Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracja pod adresem mailowym: biuro@eizba.pl

Źródło: http://tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Wez-udzial-w-Dialogu-Cyfrowym