WEBINARIUM “AKREDYTYWA – BEZPIECZNA FORMA ROZLICZENIA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM”, 14 CZERWCA BR.

Celem webinaru jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tego jak ustalać warunki akredytywy, ograniczając koszty i eliminując ryzyko. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega akredytywa, jakie są jej wady i zalety oraz w jaki sposób postępować z akredytywą.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza do udziału w webinarze pt. Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11.00.

Webinar skierowany jest do wszystkich zainteresowanych firm, w tym w szczególności do pracowników działów eksportu i importu, handlowców  oraz osób zajmujących się negocjacjami umów w handlu zagranicznym. Celem webinaru jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tego jak ustalać warunki akredytywy, ograniczając koszty i eliminując ryzyko. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega akredytywa, jakie są jej wady i zalety oraz w jaki sposób postępować z akredytywą.

Webinar poprowadzą:
Eksperci Banku Citi Handlowy: Malwina Łączyńska, Tomasz Niedźwiecki, Wioleta Tokarz, Daniel Łęcki.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów w obszarze obsługi handlu zagranicznego. Przynależność do Grupy Citi, wiodącej instytucji finansowej na świecie, zapewnia Klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Koszt uczestnictwa w webinarze wynosi 209,10 zł (170 zł + 23% VAT).
Koszt udziału dla firm członkowskich IPH w Krakowie wynosi 147,60 zł (120 zł + 23% VAT).
Przy większej grupie koszt udziału dla 1 osoby wynosi 147,60 zł. (120 zł. + 23% VAT) i 104,50 zł (85 zł + 23% VAT) dla firm członkowskich IPH w Krakowie.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach online, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

UWAGA!!!  Nieobecność na webinarze nie uprawnia do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty. Zgłoszony uczestnik ma prawo zgłoszenia innej osoby w zastępstwie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.
W celu zgłoszenia należy: wypełnić formularz online oraz dokonać opłaty przed webinarem (po otrzymaniu mailem faktury Pro Forma).
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu należności z tytułu udziału w webinarze.
Pełne dane do płatności otrzyma Pan/i w osobnym mailu z „Fakturą Pro Forma”.

Przyjęcie na webinar zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością.

Dodatkowych informacji udziela:
Roman Cupryś
tel.: 12 428 92 59
e-mail: rcuprys@iph.krakow.pl

Źródło: https://www.iph.krakow.pl/pl/o-izbie/aktualnosci/1345-webinar-akredytywa-bezpieczna-forma-rozliczenia-w-handlu-miedzynarodowym-14-czerwca.html