Uwaga przedsiębiorcy! Tylko do 19 lutego. 210 mln zł na badania i rozwój

Uwaga przedsiębiorcy! Tylko do 19 lutego.
210 mln zł na badania i rozwój

To jedyny taki konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym możliwe jest dofinansowanie firm planujących oparcie swojego rozwoju na innowacjach i ulepszaniu produktów.

Wykorzystaj szansę na szybki i dynamiczny rozwój!

O dotacje mogą się starać: MSP,  konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja  z udziałem uczelni, NGO, IOB, jednostki naukowe. Finansowany będzie pełny proces  tworzenia  innowacyjnego  rozwiązania, tj. obejmujący fazę badawczo – rozwojową oraz fazę wdrożeniową.

Duży może więcej! 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Czas to pieniądz. Nie trać go! 

Nabór trwa do 19 lutego 2019 r.

Kto pyta, ten wie! 

Odwiedź jeden z pięciu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  w Małopolsce  i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i konsultacji oferowanych przez ekspertów PIFE . 

Informacje o naborze i dokumentacja konkursowa

 

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/uwaga-przedsiebiorcy-tylko-do-19-lutego-210-mln-zl-na-badania-i-rozwoj?fbclid=IwAR1dddPCYW7jutJOiW3nT_ByVfXt_M7Ww6ZaDEuZUuAVqjD-LSmqklx4pjw