Ustawa o e-doręczeniach już pod koniec 2020 r.

Ustawa o e-doręczeniach już pod koniec 2020 r.

Projekt ustawy o zelektronizowaniu komunikacji między przedsiębiorcami i administracją państwową trafił właśnie do konsultacji. W życie ma wejść pod koniec 2020 roku i zakłada doręczanie pism elektronicznie.

Do roku 2025 operatorem sytemu będzie Poczta Polska, późniejszego operatora wyłoni konkurs. Osoby wykluczone cyfrowo dalej będą mogły dostawać pisma pocztą.

e-doręczenia nadchodzą

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i rozpoczęły się właśnie jego konsultacje. Według resortu przygotowany projekt ustawy doprowadzi do odejścia od tradycyjnego listu poleconego dostarczanego pocztą jako głównej metody komunikacji podmiotów administracji publicznej z firmami i obywatelami na rzecz elektronicznej komunikacji. Resort ocenił, że podejmowane do tej pory próby ustanowienia elektronicznej komunikacji głównym środkiem kontaktu na linii administracja publiczna i obywatele oraz firmy nie przyniosły rezultatu, a wykorzystanie ePUAP nie jest satysfakcjonujące. Ustawa ma wprowadzić nową usługę: rejestrowane doręczenia elektroniczne. Skutek prawny doręczenia tej elektronicznej korespondencji będzie taki sam jak doręczenie listu poleconego. Urzędy oraz przedsiębiorstwa i obywatele będą mieli założone elektroniczne skrzynki. Firmy wpisane do CEIDG oraz KRS będą zobligowane do założenia takich skrzynek. Resort założy także Bazę Adresów Elektronicznych. Osoby wykluczone cyfrowo dalej będą otrzymać pocztą pisma drukowane – udostępniona zostanie im usługa hybrydowa zakładająca wybór sposobu nadania i odbioru korespondencji (papierowa metoda lub elektroniczna).

Poczta Polska operatorem

e-Doręczenia mają wejść w życie pod koniec 2020 roku. Początkowo operatorem systemu będzie Poczta Polska – do końca 2025 roku. Późniejszy operator zostanie wyłoniony w konkursie. Dla podmiotów niepublicznych wysyłanie doręczeń do administracji ma być darmowe – koszt doręczenie korespondencji pokryje podmiot publiczny.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/735-ustawa-o-e-dor%C4%99czeniach-ju%C5%BC-pod-koniec-2020-r