Urlop na żądanie – wszystko co pracodawca i pracownik wiedzieć powinni

Urlop na żądanie – wszystko co pracodawca i pracownik wiedzieć powinni

Niewielu pracowników może korzystać z dobrodziejstw elastycznego czasu pracy. Dla większości niespodziewane sytuacje i sprawy, kolidujące z pracą są trudne do załatwienia. Jednak z pomocą przychodzi urlop na żądanie.

Urlop na żądanie – przepisy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie pracownika, we wskazanym przez niego terminie, przy czym nie może to być więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Pracownik z kolei ma obowiązek zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu. Oczywiście nie są to dni dodatkowe, lecz odliczane od urlopu wypoczynkowego, który w zależności od stażu pracy może mieć wymiar 20 lub 26 dni.

Przepisy nie regulują, ile dni urlopu pod rząd można wykorzystać, ważne jedynie aby nie było to więcej niż 4 dni w roku kalendarzowym. Przepisy nie określają też, w jakiej formie ma nastąpić zgłoszenie prośby o urlop na żądanie, w związku z tym odpowiednie będzie zarówno zgłoszenie telefoniczne i mailowe, jak i osobiste.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

Choć zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu, to w sytuacji, gdy nieobecność pracownika naruszy ciągłość pracy przedsiębiorstwa może odmówić udzielenia urlopu. W takiej sytuacji pracownik bez zgody pracodawcy nie może udać się na urlop na żądanie.

Komu przysługuje urlop na żądanie?

Prawo do urlopu na żądanie przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie na prawo do urlopu, ani na jego wymiar nie wpływa ani staż pracy, ani wymiar godzin, w których jest zatrudniony pracownik. Niezależnie od liczby pracodawców i miejsc pracy w danym roku, zawsze przysługują pracownikowi 4 dni jako urlop na żądanie. 2019 rok nie wnosi w tym zakresie żadnych zmian.

 

Źródło: https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/artykuly/2019/1/21/urlop-na-zadanie-wszystko-co-pracodawca-i-pracownik-powinni-wiedziec