„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że trwa realizacja projektu  „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Dodatkowo punkty premiujące przewidziane są dla:

 • kobiet +2pkt
 • osób niepełnosprawnych +2pkt

W ramach projektu oferujemy:

 • grupowe doradztwo podatkowe
 • warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. ok 27-28 tys. zł
 • doradcze wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej

 

Rekrutacja od 28 maja do 11 czerwca, w godzinach od 9 do 14, ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. – rekrutacja dla powiatu tarnowskiego

Partner – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – rekrutacja dla miasta Tarnów

Partner – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – rekrutacja dla powiatu brzeskiego

Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego – rekrutacja dla powiatu dąbrowskiego

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu www.twojaszansa.pakd.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21 189 350,46 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Małgorzata Zborowska

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

 1. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

tel. 513 050 031

Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość”

 

Małgorzata Zborowska
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
tel. 513 050 031
Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Źródło: http://www.twojaszansa.pakd.pl/