Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości

Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości to miejsce ulokowane w centrum miasta (ul. Wałowa 10), w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor może skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Koordynatorem TCP jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.

W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości znajdą Państwo:

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa

Zakres usług:

 • Koordynacja działalności Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 • Organizacja warsztatów, szkoleń;
 • Organizacja i promocja wydarzeń gospodarczych;
 • Monitoring rynku pracy;
 • Pomoc publiczna;
 • Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi oraz Uczelniami Wyższymi z terenu Miasta Tarnowa;
 • Organizacja wyjazdów dla firm na specjalistyczne targi oraz misje gospodarcze zagraniczne i krajowe;
 • Obsługa inwestorów i przedsiębiorców.

Pokój nr 1
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30
tel. 14 68 82 820, e-mail: wrg@umt.tarnow.pltcp.walowa10@gmail.com
www.tarnow.pl/biznes

 

—————————————————————————————————————–

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa

Zakres usług:

 • Realizacja zadań zleconych z zakresu działalności gospodarczej;
 • Kompleksowa obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia);
 • Wnioski do ZUS;
 • Wnioski do Urzędu Skarbowego.
 
Sala Operacyjna – Stanowiska nr: 1, 2, 3
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30
tel. 14 68 82 802, 14 68 82 803, 14 68 82 814
e-mail: l.lech@umt.tarnow.pl, b.kuciel@umt.tarnow.pl, p.kowalski@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl/biznes

 

—————————————————————————————————————–

Strefa coworkingowa DESK

Zakres usług:

 • Nieodpłatne udostępnianie przedsiębiorcom powierzchni biurowej, zaplecza konferencyjnego oraz miejsca do spotkań bilateralnych.
 
Pokoje nr: 2, 3, 5
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 20:00
tel. 14 63 90 875
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
www.desktarnow.pl

 

—————————————————————————————————————–

Powiatowy Urząd Pracy – Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Informacja na temat finansowych form wsparcia dla przedsiębiorców m.in.: staże, miejsca interwencyjne, doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy;
 • Usługi w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.
 
Sala Operacyjna – Stanowisko nr 4
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30
tel. 797 183 181
e-mail: marcin.zaczyk@up.tarnow.pl
www.tarnow.praca.gov.pl

 

—————————————————————————————————————–

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. – Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Punkt informacyjny Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Obsługa poinwestycyjna przedsiębiorców / beneficjentów zezwoleń w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Organizacja spotkań prezentujących projekty realizowane przez KPT sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców;
 • Inicjowanie współpracy w ramach grup branżowych oraz instytucji otoczenia biznesu – integracja środowiska;
 • Współpraca w zakresie promocji nieruchomości inwestycyjnych w Subregionie Tarnowskim;
 • Koordynacja projektów: “Power up your Business in Małopolska 2” (RPO WM na lata 2014-2020)  oraz „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” (POWER 2014 – 2020. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).
 
Sala Operacyjna – Stanowisko nr 5
Dyżur: piątek: godz. 7:30 – 15:30
tel. 690 835 700
e-mail: lblacha@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl

 

—————————————————————————————————————–

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. – Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Informacja w zakresie dostępnej oferty inwestycyjnej na terenie miasta Tarnowa, będącej w zarządzie TKP S.A;
 • Obsługa inwestorów.
 
Sala Operacyjna – Stanowisko nr 6
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30
tel. 696 565 271
e-mail: sekretariat@tkp.com.pl
www.tkp.com.pl

 

—————————————————————————————————————–

Kancelaria Adwokacko Radcowska Langner-Lubera, Bystrzonowska i Wspólnicy Spółka PartnerskaKancelaria Adwokacka NOMOS, adw. Beata Ponikau

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na niedużą skalę*

Porady prawne obejmują tylko sprawy na etapie przedsądowym i dotyczą:

 • informacji o obowiązujących przepisach oraz o prawach i obowiązkach przysługujących danemu przedsiębiorcy;
 • wskazania danej osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym.

* Porady prawne nie obejmują m.in. spraw z zakresu prawa karnego, prawa międzynarodowego, prawa podatkowego oraz sporządzania pism procesowych, wniosków, pozwów, itp.

Pokój nr 7
Dyżury: poniedziałek – środa: godz. 9:00 – 13:00
tel. 696 565 271
e-mail: sekretariat@tkp.com.pl
www.tkp.com.pl

 

—————————————————————————————————————–

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Punkt Informacyjny

Zakres usług:

 • Formalności ubezpieczeniowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • Ulgi w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających działalność pozarolniczą;
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, zleceniobiorców, członków rodzin;
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
 • Zakładanie kont i obsługa portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 
Sala Operacyjna – Stanowisko nr 7
Dyżur: wtorek: godz. 9:00 – 11:00
tel. 502 009 657, 502 009 667, 502 009 663
e-mail: mazurl@zus.pl, grzegorz.biskup@zus.pl, wanda.wojtanowska@zus.pl

www.zus.pl

 

—————————————————————————————————————–

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania przy rejestracji działalności gospodarczej.
 
Sala B2B DESK (pok. 5)
Dyżur online za pośrednictwem platformy ClickMeeting – każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca.
Zapewnione stanowisko komputerowe i połączenie online z doradcą.

Terminy dyżurów do końca 2020 r.:

 • 1 października;
 • 2 listopada;
 • 1 grudnia.
 
www.malopolski.kidp.pl

 

Partner Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości: