Tarnowska firma stawia na badania i rozwój

Tarnowska firma stawia na badania i rozwój

W Tarnowie powstaje centrum badawczo – rozwojowe firmy ELPLC, producenta specjalistycznych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych dla przemysłu samochodowego.

ELPLC zatrudnia w Tarnowie ponad 150 osób. Firma produkuje systemy automatyzujące linie montażowe i technologiczne, działające między innymi w USA, Meksyku, Chinach i państwach Europy Środkowo – Wschodniej. Zakład produkcyjny i biura projektowe firmy, liczące 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, zlokalizowane są w specjalnej strefie ekonomicznej w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym. Powstające w sąsiedztwie siedziby spółki centrum badawczo – rozwojowe ma być gotowe w drugim kwartale 2019 roku. Nowy obiekt zostanie przeznaczony na centrum inżynieryjne i aplikacyjne nowoczesnych, prototypowych rozwiązań dla branży maszynowej i automotive oraz na biura dla kadry B+R (badań i rozwoju). Jak mówi Robert Tomasiewicz, prezes ELPLC, budowa centrum badawczo-rozwojowego stanowi fundament dla realizacji strategicznych planów spółki, które zakładają między innymi zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz zintensyfikowanie prac B+R w zakresie technologii automatyzujących kluczowe procesy produkcyjne. – Zaawansowane rozwiązania oparte o własny know-how wprowadziły ELPLC do światowej ligi globalnych dostawców technologii dla branży samochodowej. Jako pierwsi na świecie opracowaliśmy elektryczny tester amortyzatora CTS, oparty o elektromagnetyczne silniki liniowe typu iron-core. Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego z nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwi nam rozszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów i prototypów maszyn. Prezes dodaje, że dzięki dodatkowym trzem tysiącom metrów kwadratowych powierzchni spółka zwiększy moce produkcyjne. Całkowity koszt budowy i wyposażenia centrum badawczo-rozwojowego ELPLC wyniesie około 6,6 miliona złotych, z czego 1,5 miliona będzie pochodzić z pozyskanego przez spółkę dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Tarnowska-firma-stawia-na-badania-i-rozwoj