TARCZA 6.0. PRZEDSIĘBIORCY JUŻ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

TARCZA 6.0. PRZEDSIĘBIORCY JUŻ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i właścicieli małych firm.

W ramach naboru prowadzonego w dniach  od 19.12.2020 r. do  31.01.2021 r., można wnioskować o środki w wysokości do 5000 zł.

Dokumenty można złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl ,do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,  których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 – prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje nt.  przedmiotowej dotacji można uzyskać pod numerami telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie: 14 688 23 44 i 14 688 23 45 oraz na stronie internetowej tarnowskiego UP:

https://tarnow.praca.gov.pl/-/13879678-nabor-wnioskow-o-udzielenie-jednorazowo-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-i-mal

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Tarcza-6.0.-Przedsiebiorcy-juz-moga-ubiegac-sie-o-dotacje