Szykują się zmiany w aktach pracowniczych

Szykują się zmiany w aktach pracowniczych

 

Od 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące przechowywania akt pracowniczych. Przedsiębiorcy będą musieli zachować takie dokumenty jedynie przez 10 lat, nie 50 jak do tej pory. Akta pracownicze będą mogły być prowadzone w wersji elektronicznej.

E-akta pracownicze znacząco ułatwią przechowywanie dokumentów przedsiębiorcom. Zmiany dotyczące akt są częścią pakietu 100 zmian dla firm.

E-akta już niedługo

Już od nowego roku akta pracowników będą mogły być prowadzone i przechowywane w formie elektronicznej. Ponadto, zniesieniu ulegnie obowiązek zachowania ich aż przez pół wieku. Wymagane będzie przechowywania akt pracowników przez 10 lat. ZUS przygotowuje zmiany w systemie informatycznym, tak by dopasować go do nowych przepisów. Ponadto, pojawi się regulacja nakazująca podanie rachunku bankowego pracownika, na które będzie przelewane wynagrodzenie. Otrzymanie pensji w formie gotówki będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia woli.

Źródło:https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/705-szykuj%C4%85-si%C4%99-zmiany-w-aktach-pracowniczych