Szkolenia zawodowe dla Małopolan dzięki środkom z UE, czyli realna pomoc dla pracodawców szukających fachowców

Szkolenia zawodowe dla Małopolan dzięki środkom z UE, czyli realna pomoc dla pracodawców szukających fachowców

 

Ponad 40 tysięcy pracujących Małopolan może do 2023 roku skorzystać z bonów na szkolenia ogólne oraz zawodowe w ramach projektu Kierunek Kariera. Zostaną oni objęci usługą doradczą, a następnie na podstawie stworzonego planu rozwoju wybiorą dla siebie jedną z dofinansowanych form kształcenia, w tym w formie egzaminów, certyfikatów potwierdzających uprawnienia czy studiów podyplomowych.

– W naszym regionie ciągle rośnie liczba przedsiębiorstw, a w efekcie spada bezrobocie. Według obecnych danych wynosi ono 4,7%. Jednak dynamiczna sytuacja na rynku pracy coraz częściej wymaga od pracowników zmiany swoich kwalifikacji oraz ciągłego rozwijania się. Mieszkańcy naszego regionu mogą liczyć jednak na konkretną pomoc w tym zakresie – do ich dyspozycji są chociażby doradcy zawodowi, którzy działają w całej Małopolsce – przypomina wicemarszałek Stanisław Sorys.

– W Tarnowie konsekwentnie realizujemy działania podnoszące jakość kształcenia zawodowego. Dzięki zaangażowaniu 13,6 mln złotych, projektami edukacyjnymi w ciągu trzech lat obejmiemy prawie pięć tysięcy uczniów szkół zawodowych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Certyfikowane kursy i szkolenia, staże i praktyki, zajęcia wyrównawcze i przygotowujące na studia – to tylko niektóre z propozycji, które kierujemy do młodych ludzi, aby ułatwić im wejście na rynek pracy – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. – Teraz także osoby aktywne zawodowo będą mogły uzyskać dodatkowe kwalifikacje – dodaje.

Projekt Kierunek Kariera realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Od 2016 roku w ramach tego projektu oferowane jest dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy i z zakresu kompetencji ogólnych, a już od 7 listopada będzie można dodatkowo korzystać ze szkoleń zawodowych w następujących obszarach: budowlanym, elektryczno-elektronicznym, mechanicznym i górniczo-hutniczym, rolniczo-leśnym, turystyczno-gastronomicznym, medyczno-społecznym, artystycznym oraz administracyjno-usługowym.

– To nowość, na którą czekają nasi klienci. Już ponad 9 tys. Małopolan, w tym 2,5 tys. osób z subregionu tarnowskiego spotkało się z doradcą zawodowym i wspólnie z nim przeprowadziło Bilans Kariery. Usługa ta jest wysoko oceniana przez naszych klientów. Zgłaszają nam oni również konkretne potrzeby związane ze szkoleniami zawodowymi i zdobyciem, często kosztownych, uprawnień. Bony na szkolenia, które mogą otrzymać w naszym projekcie, są dla nich konkretną pomocą finansową, dlatego już ponad 3,8 tys. osób, a z subregionu tarnowskiego ponad 1,3 tys., podpisało umowy na bony – informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie.

I dodaje – Projekt ten jest ważny dla mieszkańców Małopolski, z drugiej zaś strony cenny dla pracodawców, których pracownicy mają szansę na rozwój kompetencji, zdobycie aktualnie potrzebnych uprawnień, które wykorzystają w pracy na rzecz firmy.

Kto może skorzystać?

Bony na szkolenia trafią do pracujących mieszkańców Małopolski, którzy mają więcej niż 25 lat i zakończyli swoją edukację co najwyżej na poziomie matury, natomiast osoby powyżej 50. roku życia mogą wziąć udział w projekcie niezależnie od wykształcenia. Z bonów mogą skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale tylko te, które nie zatrudniają pracowników. Na dofinansowanie mogą liczyć również rolnicy.

Bilans Kariery – etap pierwszy

Pierwszym etapem jest tzw. Bilans Kariery, czyli rozpoznanie potrzeb szkoleniowych klientów i wsparcie ich w podjęciu decyzji o dalszej drodze zawodowej. W trakcie Bilansu uczestnicy porządkują wraz z doradcą zawodowym wszystko to, co wiedzą i umieją. Mogą lepiej określić swoje możliwości, to co chcą robić w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Bilans jest pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych.

Bony szkoleniowe – etap drugi

Dzięki otrzymanym bonom uczestnicy – na bazie stworzonego z doradcą planu rozwoju –  wybierają dla siebie jedną z form kształcenia: szkolenie, czy np. przystąpienie do egzaminu z języka obcego lub zdobycie specjalistycznych uprawnień, certyfikatów. Uczestnicy otrzymują bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie max. 15% wartości tych bonów. Oferty kształcenia są dostępne w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Baza ta obejmuje usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych, które spełnią wymogi jakościowe.

Czym są bony?

Bony szkoleniowe to prosty sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Dają one możliwość skorzystania z funduszy unijnych bez zbędnych formalności. Uczestnik szkolenia nie musi przechodzić skomplikowanych procedur naboru. Ma możliwość wyboru szkolenia dostosowanego do swoich potrzeb, a płatności w formie bonów ułatwiają rozliczenie.

Gdzie zgłosić się na Bilans Kariery?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków) zaprasza zainteresowane osoby, spełniające wymogi dotyczące zatrudnienia, wieku i wykształcenia do udziału w Bilansie Kariery i szkoleniach finansowanych przy pomocy bonów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pociagdokariery.pl.

Usługę Bilansu Kariery oferują:

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Szkolenia-zawodowe-dla-Malopolan-dzieki-srodkom-z-UE-czyli-realna-pomoc-dla-pracodawcow-szukajacych-fachowcow