Szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla MŚP z unijnym dofinansowaniem

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla MŚP z unijnym dofinansowaniem

Małe i średnie firmy z całego kraju mogą zgłaszać się do udziału w szkoleniach i doradztwie poświęconym tematyce zamówień publicznych. Uczestnicy pokrywają jedynie kilkanaście proc. kosztów szkolenia, pozostała część jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest stosunkowo niewielki, choć to lukratywny rynek pozwalający na stabilny rozwój biznesu. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak praktycznej wiedzy na temat procedur związanych z ubieganiem się o tego typu zamówienia. Zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień publicznych jest ważnym elementem polityki państwa i Unii Europejskiej – rozszerzenie rynku to większa szansa na wybór lepszej oferty.

Pięciu operatorów szkoleń wyłonionych w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przygotuje kadry firm do ubiegania się o zamówienia publiczne na rynku krajowym.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Szkolenia i warsztaty
Doradztwo w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych
Doradztwo dotyczące procedury odwoławczej związanej z postępowaniem
Działania doradczo-szkoleniowe prowadzą:

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
Obsługiwane województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie.
Tel.: 58 326 24 00, e-mail: oditk@oditk.pl

Wielkopolska Grupa Prawnicza
Obsługiwane województwa: lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie.
Tel.: 61 850 12 33, e-mail: biuro@wgpr.pl

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński
Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie.
Tel.: 81 527 51 23, e-mail: sekretariat@kancelaria-fk.pl

HRP GROUP Sp. z o.o
Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie.
Tel.: 42 207 22 00, e-mail: biuro@hrp.com.pl

Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. spółka komandytowa
Obsługiwane województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie.
Tel.: 22 350 00 86, e-mai: biuro@pir.edu.pl

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/szkolenia-zakresu-zamowien-publicznych-dla-msp-unijnym-dofinansowaniem-100858