SZANSA DLA BEZROBOTNYCH

Staże, szkolenia, pośrednictwo pracy – to niektóre z propozycji, jakie dostępne są w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia”, do udziału w którym, zaprasza tarnowska fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

To oferta skierowana do osób niepracujących powyżej 30. roku życia. Aby z niego skorzystać trzeba należeć do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, długotrwale bezrobotne oraz mężczyźni 30-49 lat, nienależący do wymienionych grup.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w projekcie mogą liczyć staże zawodowe wraz ze stypendium (trwające średnio pięć miesięcy), szkolenia zawodowe ze stypendium, które umożliwiają pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie trenera zatrudnienia, zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Szczegółowe informacje na temat projektu, wymagań i rekrutacji dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 lub pod numerem telefonu 515 791 748.

Projekt „Od aktywności do zatrudnienia” jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Szansa-dla-bezrobotnych