Świat stoi otworem przed Małopolskimi przedsiębiorcami

Świat stoi otworem przed Małopolskimi przedsiębiorcami

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu, o ponad 4 mln zł, dofinansowania na wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie powyższych projektów z 5,3 mln zł do 9,4 mln zł pozwoli na wsparcie kolejnych 23 ciekawych pomysłów.
 
To już trzeci nabór, który wspomaga małopolskie firmy w procesie wychodzenia ze swoją ofertą na rynki zagraniczne. Łącznie aż 235 mikro, małych i średnich firm rozwinęło swoje skrzydła i działa z sukcesami na rynkach międzynarodowych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie z RPO 

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedsiębiorcy posiadający aktualną strategię lub plan działalności międzynarodowej pozyskane środki przeznaczają na doradztwo dotyczące wyszukiwania partnerów biznesowych poza granicami naszego kraju, przygotowania dla nich dobrej oferty jak i przeprowadzenia negocjacji handlowych. Wsparcie doradcze będzie obejmowało także opracowanie spójnego obrazu firmy, jej wizerunku i dokładnego planu działania na rynku zagranicznym.

Niektóre z przedsiębiorstw, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym, muszą dostosować swoje produkty i usługi do wymagań rynku docelowego, a także uzyskać niezbędne uprawnienia, takie jak: certyfikaty, pozwolenia, homologacje. Również na takie cele firmy mogły uzyskać dofinansowanie.

Ponadto, przedsiębiorcy zyskują możliwość udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, zarówno tych, które odbywają się na terenie naszego kraju, jak i zagranicą. Małopolscy przedsiębiorcy najchętniej wyjeżdżają na targi do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chin.

To jeszcze nie koniec. ZWM za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości już w czwartym kwartale 2019 ogłosi kolejny konkurs na wsparcie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/swiat-stoi-otworem-przed-malopolskimi-przedsiebiorcami