Struktura biznesplanu

Struktura biznesplanu jest uzależniona od wielu czynników, takich jak na przykład wielkość przedsiębiorstwa, którego dotyczy lub cel w jakim jest tworzony. Można jednak wskazać kilka najważniejszych elementów jakie w biznesplanie należy uwzględnić. Należą do nich:

– Spis treści
– Streszczenie,
– Charakterystyka przedsiębiorstwa
– Charakterystyka oferowanych produktów i usług
– Analiza otocznia przedsiębiorstwa
– Marketing i sprzedaż
– Plany i harmonogram działań
– Analiza finansowa