Stawiamy na innowacje!

Stawiamy na innowacje!

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wyborze projektów w ramach III rundy naboru „Bonów na innowacje”. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie na łączną kwotę ponad 350 tys. zł otrzymają 4 projekty ocenione pozytywnie.

Bony na innowacje to inaczej współpraca przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu

Zakończony w czerwcu nabór podzielono na cztery rundy rozstrzygnięcia. Jego celem było wzmacnianie współpracy na linii biznes-nauka poprzez zapewnienie firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy biorący udział w konkursie mogli ubiegać się o mały bon o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Małopolski mieli możliwość uzyskania dofinansowania projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach. Przedsiębiorca mógł wybrać wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra  transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu – ośrodki  innowacji, kancelarie patentowe. Tego typu usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Bony w liczbach

Począwszy od 2015 r. w ramach sześciu naborów zorganizowanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wybrano ponad 350 innowacyjnych projektów opiewających na kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł! Do tej pory wsparcie otrzymało prawie 200 przedsiębiorstw, które w Małopolsce wprowadziły ponad 500 innowacji, głównie produktowych. Wybrane obecnie projekty dołączają do tego grona, a wśród nich projekt zakładający opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla linii kosmetyków wspierających mikrobiom skóry dziecka, opracowanie nowego algorytmu w zakresie user experience, ochrona własności intelektualnej, a także projekt wzorniczy prototypów wyposażenia sieci sklepów.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Przed nami w sierpniu rozstrzygnięcie czwartej i ostatniej już rundy naboru. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o tym i innych konkursach ogłaszanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/stawiamy-na-innowacje