Spotkanie online dla firm: Nowa perspektywa – nowe możliwości

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli firm. Odbędzie się 31 marca w formule online. Organizatorem spotkania jest Województwo Małopolskie oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Udział w spotkaniu wymaga rejestracji, której dokonać można pod tym linkiem.

Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • Wizja rozwoju regionu przez pryzmat nowej Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
  • Szansa na skok rozwojowy dzięki nowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030
  • Możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorców i klastrów w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych
  • Vademecum na czas pandemii-dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z COVID-19

Szczegółowy program spotkania można pobrać poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 600 374 531, 734 195 134

Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/spotkanie-online-dla-firm-nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci