Spotkanie informacyjne w Tarnowie pn. „Rozwój z Funduszami – wsparcie dla małopolskich firm”. Spotkanie organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019

Spotkanie informacyjne w Tarnowie

pn. „Rozwój z Funduszami – wsparcie dla małopolskich firm”.

Spotkanie organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem Funduszy Europejskich na:

  • rozwój działalności gospodarczej
  • projekty innowacyjne
  • szkolenia
  • aktywność międzynarodową

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 20 listopada 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 03 62 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 03 62 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Źródło:https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-pn-rozwoj-z-funduszami-wsparcie-dla-malopolskich-firm-spotkanie-organizowane-w-ramach-stp-2019-tarnow