Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 19 czerwca 2018, TARNÓW

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 19 czerwca 2018, TARNÓW

19 czerwca 2018 r. serdecznie zapraszamy do Tarnowa na spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom, osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych – zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu, zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków programu „Europa dla obywateli”.

TERMIN SPOTKANIA:
19 czerwca 2018 r., godz. 10.00-14.00
MIEJSCE SPOTKANIA:

Tarnowskie Centrum Informacji
Rynek 7, 33-100 Tarnów

PROGRAM SPOTKANIA*

09.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 11.00

Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje ogólne i charakterystyka

11.00 – 11.30

Na co można otrzymać dofinansowanie – typy działań projektowych i zasady ich finansowania

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Ocena wniosku i kryteria oceny

12.30 – 13.00

Zasady finansowe

13.00 – 13.30

Wniosek o dofinansowanie – podstawowe kroki w aplikacji,  na co szczególnie zwrócić uwagę, uzupełniając dane

13.30 – 14.00

Terminy naborów w 2018 roku,  pomocne strony www
Sesja pytań i odpowiedzi

* program jest ramowy, zastrzegamy możliwość zmiany
 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zarejestrowania się na spotkanie za pośrednictwem krótkiego formularza zgłoszeniowego: