Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”

 

W czwartek 9 stycznia Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Innovation Coach, w ramach którego przedstawi ofertę finansowania dla przedsiębiorców chcących wdrożyć innowacje w swoich firmach.
 

Projekt „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” jest realizowany w Małopolsce przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Jest on skierowany do przedsiębiorstw, które chciałyby wprowadzić do swojej działalności innowacje, a nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na te działania i nie prowadziły samodzielnie takich projektów lub prowadziły je w bardzo ograniczonym zakresie.

Program STEP stanowi kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów – ścieżek. Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą pomysł i opracują rekomendację do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.
Druga ścieżka umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji – usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Podczas spotkania informacyjnego zostanie zaprezentowana oferta programu STEP, a dodatkowo o swoich doświadczeniach w pozyskiwaniu środków europejskich na innowacje opowiedzą przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zrealizowali projekty.

 

Termin spotkania: 9 stycznia 2020 r., godz. 10:00
Miejsce spotkania: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza elektroniczna rejestracja.

Szczegółowe informacje o spotkaniu i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:   https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/23-info-day-w-krakowie

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/spotkanie-informacyjne-projektu-innovation-coach-wsparcie-przedsiebiorcow-w-rozpoczeciu-dzialalnosci-bri