Spotkanie informacyjne dla pracodawców dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Spotkanie informacyjne dla pracodawców dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawco !

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.
 
Spotkanie odbędzie się dnia 22.01.2020 r. o godzinie 11:00 
w Centrum Aktywizacji Zawodowej

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów (wejście obok schodów głównych).
 
Podczas spotkania zostaną omówione:
  • priorytety wydatkowania środków ogłoszone przez MRPiPS na rok 2020,
  • warunki przyznawania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie,
  • wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
  • informacje dotyczące realizacji i rozliczania umów.

W trakcie spotkania będzie możliwość weryfikacji dokumentów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie przybycia telefonicznie
pod nr. tel. 14 6882 311 lub osobiście w pok. 211, II piętro.