Spotkanie dla przedsiębiorców z subregionu tarnowskiego!

Spotkanie dla przedsiębiorców z subregionu tarnowskiego!

Tarnowski Klaster Przemysłowy, Gmina Brzesko oraz Fundacja Małopolska Izba Samorządowa zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Termin i godzina seminarium: 21 listopada 2017 r. w godzinach 13.00-15.00
Miejsce seminarium: Urząd Wojewódzki w Tarnowie, ul. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

Program spotkania:

  1. Prezentacja potencjału wybranych rynków zagranicznych (kraje Beneluxu, Hiszpania, Niemcy, Ukraina)
  2. Promocja oferty gospodarczej przedsiębiorstwa i inwestorów na wielojęzycznym portalu gospodarczym;
  3. Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy
    i zagraniczny;
  4. Udział w konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli (Wiosna 2018) z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Zgłoszenia udziału w seminarium należy przesyłać do dnia 17.11.2017 r. na adres mailowy:
joanna.szopa@tkp.com.pl

Źródło: http://www.tkp.com.pl/artykul/125-spotkanie-dla-przedsiebiorcow-z-subregionu-tarnowskiego