SporTOWN – weź udział w projekcie

SporTOWN – weź udział w projekcie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie, który może pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu przestrzeni miejskich do uprawiania sportu i rekreacji. Uczestnicy projektu odwiedzą Veszprem, węgierskie miasto partnerskie Tarnowa, a także Niemcy, Słowację i Słowenię.

Zgłoszenia z użyciem formularza, który znajduje się pod tekstem można przysyłać do 26 marca na adres m.wach@umt.tarnow.pl. Oprócz wypełnionego formularza potrzebny będzie też tekst w języku angielskim, wskazujący jakie tereny i w jaki sposób można w Tarnowie zagospodarować, żeby poprawić dostęp do aktywności sportowej na świeżym powietrzu lub film na ten sam temat, również po angielsku. Tekst lub film powinny też odpowiedzieć na pytania jak rozwinąć niewykorzystane przestrzenie miejskie i tereny zielone, aby służyły temu celowi i jak autor wyobraża sobie współpracę z lokalną i zagraniczną młodzieżą oraz decydentami. Film powinien trwać do dwóch minut, a teksty liczyć nie więcej niż dwie strony formatu A4. W projekcie udział wziąć mogą osoby w wielu od 16 do 25 lat, mieszkające, studiujące lub pracujące w Tarnowie. Uczestnicy, wybrani na podstawie nadesłanych zgłoszeń dwa razy odwiedzą węgierskie Veszprem oraz – po jednym razie – Bottrop w Niemczech, Nitrę na Słowacji, Ptuj w Słowenii i Tarnów. Wszystkie koszty wyjazdów pokrywa organizator projektu.

Podczas międzynarodowych spotkań, które odbędą się w miastach, uczestniczących w projekcie, miejscowa grupa zaprezentuje swoją miejscowość pozostałym uczestnikom i przeprowadzi warsztaty, wykorzystujące różne nieformalne metody myślenia o możliwościach przekształcenia terenów miejskich. Podczas zamknięcia międzynarodowego spotkania uczestnicy będą symulować sesje rady miasta, podczas której przedstawiają swoją propozycje.

Organizatorzy projektu podkreślają, że wiele europejskich miast boryka się z brakiem wystarczającej liczby terenów do aktywności sportowych na świeżym powietrzu. Projekt „SporTOWN. Dialog międzypokoleniowy dotyczący sportowego wykorzystania przestrzeni miejskich” może pomóc to zmienić a także ułatwić komunikację między lokalną młodzieżą i przedstawicielami miasta.