Składki na ZUS wzrosną do ponad 1600 zł w roku 2022. Rząd przyjął założenia budżetu

Przedsiębiorcy nie korzystający ze zwolnień i małego ZUS Plus zapłacą w przyszłym roku ponad 1600 zł składki na ZUS. To efekt przyjętych we wtorek przez rząd założeń do ustawy budżetowej na przyszły rok. Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie dla tych właścicieli firm wyższy o 12,6 proc. niż to ma miejsce obecnie.

W dokumencie Rada Ministrów przyjęła, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść w przyszłym roku 5922 zł. To z kolei przełoży się na wyższy przelew wykonywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wzrosną składki dla „starych” firm

Jakie składki na ZUS zapłacą w roku 2020 osoby prowadzące własny biznes? Które jednoosobowe firmy mogą się cieszyć ze zwolnienia lub obniżenia składki, a które podmioty muszą się pogodzić z sumą składek przekraczającą 1600 zł? Jednym z jego istotnych składników są składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten mało przyjemny, ale nieunikniony obowiązek wykonania comiesięcznego przelewu na konto w ZUS jest często wskazywany jako bariera hamująca rozwój przedsiębiorczości. Warto jednak dodać, że w porównaniu do lat ubiegłych w tej materii nastąpiło wiele pozytywnych zmian skierowanych zwłaszcza do początkujących przedsiębiorców. Część z nich w roku 2022 nie zapłaci żadnych składek. Inni mogą się cieszyć z istotnego zmniejszenia comiesięcznego obciążenia. Są i tacy przedsiębiorcy, którzy zapłacą wyższe składki na ZUS.

Przedsiębiorca, który działa dłużej niż 24 miesiące zobowiązany jest do odprowadzania składek na standardowych zasadach. Na przelew do ZUS składają się składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz składka zdrowotna. Osoba prowadząca własny biznes ma dowolność, jeśli chodzi o składkę chorobową – pozostałe składki są obowiązkowe. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę, które co roku wpisywane jest w ustawie budżetowej i zależy wprost od sytuacji w gospodarce. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne szacowana jest od 60 proc. tego parametru.

Z ostatnich zapisów ustawy budżetowej na rok 2022 wynika, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 5922 zł. Jest to kwota o 86 wyższa niż to miało miejsce przed rokiem. To z kolei oznacza, że suma składek na ubezpieczenie społeczne wraz ze składką zdrowotną wzrośnie do kwoty 1617,91 zł. Rozkładając tą kwotę na czynniki pierwsze to suma składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i fundusz pracy) wyniesie 1211,28 zł. Jest więc o 135,60 zł wyższa od przelewu wykonywanego w tym roku. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną to zmieniające się propozycje w Polskim Ładzie nie pozwalają na tą chwilę ze 100 proc. pewnością stwierdzić ile wyniesie jej wysokość. W roku 2021 właściciele firm odprowadzają składkę w wysokości 381,81 zł. W roku 2022 wysokość składki zdrowotnej wyniosłaby 406,63 zł a suma składek dla firmy nie korzystającej z ulg i małego ZUS Plus wyniosłaby 1617,91 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 2021:

Emerytalna: 615,93 zł

Rentowa: 252,43 zł

Wypadkowa: 52,70 zł

Chorobowa: 77,31 zł

Fundusz Pracy/Solidarnościowy: 77,31 zł

Suma: 1 075,68 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 2022:

Emerytalna: 693,58 zł

Rentowa: 284,26 zł

Wypadkowa: 59,34 zł

Chorobowa: 87,05 zł

Fundusz Pracy/Solidarnościowy: 87,05 zł

Suma: 1 211,28 zł

Należy podkreślić, że te szacunki dotyczą przedsiębiorców, którzy nie będą mieli prawa do skorzystania z ulg dostępnych w ramach Małego ZUS Plus oraz preferencyjnych zasad opłacania składek.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/skladki-na-zus-wzrosna-do-ponad-1600-zl-w-roku-2022-rzad-przyjal-zalozenia-budzetu-105622