Samozatrudnieni i firmy wciąż mogą wnioskować o 5 tys. zł mikropożyczki

Samozatrudnieni i firmy wciąż mogą wnioskować o 5 tys. zł mikropożyczki

Samozatrudnieni oraz mikrofirmy zatrudniające pracowników wciąż mogą wnioskować o 5 tys. zł mikropożyczki. To odpowiedź na pytanie często padające od właścicieli firm, którzy jeszcze tego nie zrobili, a chcą skorzystać z tej formy wsparcia. Do tej pory do właścicieli firm trafiło łącznie 8,3 mld zł mikropożyczek.

Bezzwrotna mikropożyczka w kwocie 5 tys. zł to jeden z najpopularniejszych elementów tarczy antykryzysowej. W przeciwieństwie do np. zwolnienia z ZUS, z którego firmy w lipcu już nie skorzystają – ten element wsparcia jest dostępny dla tych podmiotów, które jeszcze z niego nie skorzystały.

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Maksymalna kwota pożyczki z urzędu pracy to 5 tys. zł. Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych. Aby wnioskować o finansowy zastrzyk właściciel firmy musi złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Na tej stronie należy wejść w zakładkę „Tarcza antykryzysowa”, a następnie kliknąć pozycję „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Pojawi się krótki formularz, który wraz z umową należy wysłać do właściwego urzędu pracy w zależności od miejsca zarejestrowania firmy.

Przez pierwszy okres przyznawania mikropożyczek przede wszystkim w dużych miastach pojawiły się zatory, a czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku sięgał nawet miesiąca. Obecnie procedura ta przebiega dużo szybciej i pieniądze pojawiają się na koncie firmy w ciągu kilku dni od pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po wprowadzeniu regulacji w Tarczy antykryzysowej 4.0 samozatrudniony lub firma zatrudniająca pracowników nie musi składać wniosku o umorzenie pożyczki. Ocena tego, czy firma została utrzymana przez 3 miesiące zostanie wydana na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do tej pory wniosek o 5 tys. zł mikropożyczki złożyło ponad 1,67 mln firm. Na konta przedsiębiorców z tej formy wsparcia popłynęło ponad 8,3 mld zł. Największe środki przyznano firmom z województwa mazowieckiego. Najmniejsza pula trafiła do firm zlokalizowanych w województwie lubuskim. Jest to bezpośrednio związane z liczbą firm działających w danym regionie.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/samozatrudnieni-firmy-wciaz-moga-wnioskowac-o-5-tys-zl-mikropozyczki-100528