Są pieniądze na nowy start w biznesie. Dla właścicieli firm, którzy ponieśli porażkę

Są środki dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów ponieśli biznesową porażkę. Na nowy start w biznesie mogą pozyskać wsparcie z Programu Wiedza i Edukacja. Nabór kończy się w listopadzie.

Inicjatywa skierowana jest do właścicieli firm, którzy przerwali swoją działalność w ciągu ostatnich dwóch lat i ponownie spróbowali swoich sił w biznesie. W projekcie jest jeszcze około 180 miejsc dla zainteresowanych uczestników.

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start” pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Nabór trwa do 30 listopada 2022 r.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów z zakresu finansów, prawa, zarządzania i umiejętności osobistych oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.

Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia mogą zgłosić się do jednego z wybranych przez PARP Beneficjentów, którzy jeszcze przyjmują zainteresowane firmy. Wśród Beneficjentów jest m.in. POLBI Sp. z. o.o., który w ramach projektu „Akademia pozytywnej zmiany”, prowadzi nabór do 31 grudnia 2021 r.

Warto podkreślić, że do projektu „Akademia pozytywnej zmiany”, Polbi sp. z o.o., dotychczas zrekrutował aż 200 przedsiębiorców, głównie z branży budowlanej, kosmetycznej, ubezpieczeniowej i szkoleniowej. Dla kolejnych 100 jest nadal miejsce.

Z kolei Centrum Doradztwa Finansowego projekt „Drugi start – pewny sukces” realizuje od czerwca 2021 r. dla mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego. Kolejne firmy mogą zgłaszać się do końca maja przyszłego roku.

Do dziś zrekrutowanych zostało 24 przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego. Są to osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Zgodnie z celem projektu uczestnicy mają możliwość zwiększyć zdolność adaptacyjną poprzez zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze. Mają oni możliwość zdobyć wiedzę, umiejętności dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej oraz skorzystać z usług doradczych dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców

EURO Capital Doradztwo Gospodarcze zakończyło właśnie jedną z tur w ramach naboru do projektu „Profesjonalny Restart” i z chęcią dzieli się swoimi doświadczeniami.

– Do projektu zgłosili się uczestnicy z 36 firm, głównie właściciele mikroprzedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorców – 21 zakończyło swój udział w projekcie i wyraziło zadowolenie z uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu. Dla każdego z przedsiębiorców przewidziano 24 godziny szkoleń (w formule warsztatowej jednorazowo 3 dni szkoleniowe po 8 godzin w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb uczestników, zazwyczaj w weekend) oraz 23 godziny doradztwa indywidualnego, do wyboru według indywidualnych potrzeb wynikających z analizy. Uczestnicy, oprócz profesjonalnej kadry szkoleniowej i doradczej, mają zapewnione materiały szkoleniowe – mówi Adrian Karpowicz z EURO Capital Doradztwo Gospodarcze. Co ważne do projektu może zgłosić się jeszcze ponad 60 przedsiębiorców.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują bezpośrednio Beneficjenci, odpowiedzialni za dany projekt.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do Beneficjentów znajdują się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Źródło: www.mambiznes.pl