Są kolejne pieniądze dla firm na kapitał obrotowy. Dodatkowe 500 mln zł trafi do przedsiębiorstw

Są kolejne pieniądze dla firm na kapitał obrotowy. Dodatkowe 500 mln zł trafi do przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, których przychody spadły w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z kilku programów oferujących finansowanie kapitału obrotowego. Jednym z nich są Pożyczki Płynnościowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na ten cel Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył właśnie dodatkowe 500 mln zł. Środki można wydatkować na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Liczba złożonych wniosków spowodowała, że organizatorzy zdecydowali się powiększyć pulę środków, które trafią do mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami lockdownu i zamrożenia gospodarki. Kto może się ubiegać o Pożyczkę Płynnościową i na jaki cel firma może przeznaczyć pozyskane finansowanie?

Pożyczka Płynnościowa 0 % dla firmy na 6 lat

Program Pożyczek Płynnościowych finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Według szacunków BGK wsparcie trafi łącznie do około tysiąca firm szukających finansowania na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Program jest tak skonstruowany, że pożyczka oprocentowana jest na 0 proc. Pozyskane finansowanie beneficjent może wydać na uregulowanie płatności dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Pożyczkę Płynnościową można wydać na wynagrodzenia pracowników, zapłatę za wynajem lokalu, uregulowanie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego czy zakup towarów. Od firmy ubiegającej się o wsparcie nie jest wymagany wkład własny. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w ciągu 6 lat. Istnieje także możliwość skorzystania z półrocznych wakacji kredytowych – karencji w spłacie pożyczki.

Liczba złożonych wniosków spowodowała, że organizatorzy zdecydowali się powiększyć pulę środków, które trafią do mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami lockdownu i zamrożenia gospodarki. Kto może się ubiegać o Pożyczkę Płynnościową i na jaki cel firma może przeznaczyć pozyskane finansowanie?

Pożyczka Płynnościowa 0 % dla firmy na 6 lat

Program Pożyczek Płynnościowych finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Według szacunków BGK wsparcie trafi łącznie do około tysiąca firm szukających finansowania na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Program jest tak skonstruowany, że pożyczka oprocentowana jest na 0 proc. Pozyskane finansowanie beneficjent może wydać na uregulowanie płatności dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Pożyczkę Płynnościową można wydać na wynagrodzenia pracowników, zapłatę za wynajem lokalu, uregulowanie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego czy zakup towarów. Od firmy ubiegającej się o wsparcie nie jest wymagany wkład własny. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w ciągu 6 lat. Istnieje także możliwość skorzystania z półrocznych wakacji kredytowych – karencji w spłacie pożyczki.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/sa-kolejne-pieniadze-dla-firm-na-kapital-obrotowy-dodatkowe-500-mln-zl-trafi-do-przedsiebiorstw-100733