Są dotacje na innowacje w firmach. Został tydzień na złożenie wniosku

Są dotacje na szkolenia kadry menadżerskiej w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach. Wysokość dotacji dla firmy na ten cel może sięgnąć nawet 80 proc. wartości zgłaszanego projektu. Najnowszy nabór wniosków w ramach Akademii Menadżera Innowacji potrwa do 21 maja.

Inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zakłada półroczny cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez praktyków. Ukończenie programu ma pomóc kadrze menadżerskiej we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Innowacje są to rozumiane bardzo szeroko i mogą dotyczyć zarówno wprowadzania produktów czy usług, jak również nowatorskich procesów, metod zarządzania czy organizacji w firmie.

Dotacje na innowacje w firmach

Program skierowany jest do wszystkich firm niezależnie od branży w jakiej prowadzą działalność. Nie ma także znaczenia wielkość firmy, wysokość osiąganych przychodów czy liczba zatrudnionych pracowników. Maksymalna wysokość dofinansowania uczestnictwa to nawet 80 proc. Celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w firmach. Ze względu na pandemię COVID-19, spotkania w ramach III edycji AMI będą odbywały się online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.parp.gov.pl/ami.

Przedsięwzięcia o nazwie Akademia Menadżera Innowacji jest częściowo finansowana ze środków europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pierwsze spotkania odbędą się już w czerwcu 2021 r. Program obejmuje m.in. szkolenia i doradztwo z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Spotkania online podzielone są na 2 części. Pierwsza to dwudniowe wykłady i warsztaty, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest przygotowanie tzw. planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla firmy z udziału w Akademii Menadżera Innowacji
– obszerny program zajęć praktycznych,
– studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
– do 50 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz do 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw,
– wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności,
– badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
– dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
– przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Jakie dofinansowanie czeka na firmy

To nie pierwsza edycja inicjatywy. W poprzednich udział wzięło 134 pracowników, którzy ukończyli półroczne szkolenie na temat strategii w firmie, innowacji oraz zyskali biznesowy mentoring. Zapisy do programu trwają do 21 maja br.  Celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w firmach. Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków UE i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział maksymalnie 180 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników. Ze względu na pandemię COVID-19, spotkania w ramach III edycji AMI będą odbywały się online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.parp.gov.pl/ami.

Akademia Menadżera Innowacji to półroczny cykl szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez ekspertów i praktyków biznesu. Pierwsze spotkania odbędą się już w czerwcu 2021 r. Program obejmuje m.in. szkolenia i doradztwo z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Spotkania online podzielone są na 2 części. Pierwsza to dwudniowe wykłady i warsztaty, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest przygotowanie tzw. planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/sa-dotacje-na-innowacje-w-firmach-zostal-tydzien-na-zlozenie-wniosku-104207