Ruszają dotacje dla MŚP

Ruszają dotacje dla MŚP

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i działasz na terenie Małopolski? Twoja firma funkcjonuje na rynku nie dłużej niż dwa lata? Ta oferta jest dla Ciebie! 31 maja rusza nabór wniosków dla wsparcia MŚP, a do podziału jest aż 21 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (Badania + Rozwój), wynalazków oraz wzorów użytkowych. Konkurs z budżetem na ponad 21 mln zł, realizowany jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorcy. W przypadku mikro- i małych firm wynosi on maksymalnie 55%, natomiast w przypadku średnich – 45%.

– Doceniamy zaangażowanie, ciężką pracę i ciekawe rozwiązania w branży małych i średnich przedsiębiorstw. To także dzięki nim dynamicznie rozwija się gospodarka naszego regionu

– podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.    

Dofinansowanie obejmuje wykorzystanie wyników prac B+R, wynalazków lub wzorów użytkowych poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Projekty innowacyjne mogą polegać na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu. Możliwe jest również wdrożenie wyników prac B+R, które zostały nabyte przez przedsiębiorstwo od jednostki naukowej, przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, konsorcjum naukowego, konsorcjum naukowo-przemysłowego oraz niezależnej jednostki, będącej akredytowanym lub notyfikowanym laboratorium.

Projekty innowacyjne mogą zakładać także wdrożenie wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.

Nabór wniosków potrwa do 16 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO, dostępnego na stronie www.erpo.malopolska.pl.

Informacje można również uzyskać również pod nr telefonu: (12) 616 06 16 lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/ruszaja-dotacje-dla-msp