Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolsce

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolsce

Małopolska i Województwo Łódzkie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W Małopolsce pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolskie pożyczki”. Cel jest jeden – wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

W środę, 14 września, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 7 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 129 mln zł.  Tym samym BGK przekazał środki na uruchomienie pożyczek dla firm z województwa łódzkiego oraz małopolskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami z UE w 15 województwach  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. We współpracy z instytucjami finansowymi tworzymy ekosystem dla wsparcia rozwoju MŚP w regionach  – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Doświadczenie poprzedniej perspektywy pokazało, że w każdym województwie, w którym oferowane były instrumenty zwrotne, udało się nam całą alokację wykorzystać kilkukrotnie. Dzięki temu efektowi kuli śnieżnej pomogliśmy rozwijać biznes ponad 30 tysiącom firm  – dodaje Cieszyński.

– Wsparcie przedsiębiorców to jeden z najważniejszych priorytetów dla województwa łódzkiego. Konstruując Regionalny Program Operacyjny istotnym elementem dla regionu była pomoc firmom z sektora MŚP poprzez uruchomienie instrumentów zwrotnych, po które chętnie sięgali łódzcy przedsiębiorcy w poprzedniej perspektywie finansowej – mówił na uroczystości podpisania umów Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Środki, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zdecydowaliśmy przeznaczyć na kluczowe dla naszego regionu zadania. Chcielibyśmy, aby skorzystały z nich przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno te rozpoczynające swoją działalność, jak i firmy istniejące ponad 2 lata. W ten sposób chcemy dać im impuls do rozwoju i wzmacniania ich konkurencyjności na rynku.

– powiedział Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Pośrednicy finansowi to instytucje, które będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom.

W województwie małopolskim:

  • Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna: oferować będzie dwa rodzaje produktów: pożyczkę oraz Pożyczkę dla startupów. Wartość dwóch umów opiewa na łączną kwotę 33 mln zł.
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A: oferować będzie pożyczki. Wartość umowy to 12 mln zł.
  • Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. : oferować będzie pożyczki. Do dyspozycji jest kwota 10 mln zł.
  • Agencja Leasingu i Finansów S.A. : oferować będzie pożyczki dla startupów. Agencja podpisała umowę na kwotę 8 mln zł.

 

W województwie łódzkim są to:

  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości: zgodnie z umową dysponuje kwotą 27 mln zł, w ramach której będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową oraz Pożyczkę Inwestycyjną.
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,: będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę inwestycyjną oraz Mikropożyczkę inwestycyjno-obrotową. Wartość umowy to 39 mln zł.

Oferowane instrumenty zwrotne umożliwią małopolskim oraz łódzkim przedsiębiorcom finansowanie inwestycji skierowanych na rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie skali ich działalności.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-malopolsce