Rusza otwarty konkurs ofert „Małopolska sieć sukcesorów”

Rusza otwarty konkurs ofert

„Małopolska sieć sukcesorów”

Organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim już od dziś mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Małopolska sieć sukcesorów”. Zainteresowani mogą składać oferty do 26 lutego.
 

Z uwagi na uwarunkowania historyczne w naszym kraju, większość przedsiębiorstw prywatnych powstała po przemianach 1989 r. Jak pokazują statystyki, założyciele firm z tamtego okresu, którzy przez blisko 30 lat nadawali rytm polskiej gospodarce wkraczają aktualnie w wiek emerytalny
i przymierzają się do przekazania swoich biznesów następcom, bądź to w gronie rodziny, bądź poza nią. Powodzenie tego procesu sukcesji zależy jednak od poziomu wiedzy oraz postaw, zarówno nestorów, jak i sukcesorów.

Sukcesja jest aktualnym wyzwaniem dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Województwo chcąc się przygotować i odpowiedzieć na zbliżające się zmiany związane z transferem biznesu w firmach organizuje specjalny program w tym zakresie

– wyjaśnia Edward Czesak z zarządu województwa.

Głównym celem programu „Małopolska sieć sukcesorów” jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów/młodych przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w wyniku sukcesji. Realizacja zadania służy również wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację cyklu spotkań (łącznie min. 8) podnoszących  wiedzę w obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu (m.in. aspekty prawne, finansowe, psychologiczne) dla potencjalnych sukcesorów firm/młodych przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w wyniku sukcesji. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking uczestników moderowany przez eksperta merytorycznego.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy posiadające doświadczenie w realizacji działań z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 55 tys. zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Oferentów:

  • 14 lutego 2020 r. o godz. 10:00
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, Kraków, sala 410, IV piętro)
  • temat spotkania: zasady udziału w konkursie, wymagane dokumenty, zasady realizacji zadań oraz ich rozliczania
  • spotkanie jest otwarte dla wszystkich, ale wymagana jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne.

 

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/rusza-otwarty-konkurs-ofert-malopolska-siec-sukcesorow