Rusza Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Przed nami kolejna odsłona organizowanej od 11. lat inicjatywy, której celem jest dostrzeżenie i nagrodzenie firm społecznych, z sukcesem prowadzących działalność w Małopolsce.

Mówiąc o sukcesie w kontekście działalności firm społecznych, mamy na myśli nie tylko ich efektywność gospodarczą, ale przede wszystkim osiągnięcia na polu społecznym – tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób mających trudności z jej podjęciem i utrzymaniem, oferowanie usług potrzebnych lokalnym mieszkańcom, dostosowywanie swojej oferty do ich potrzeb

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to zatem pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którym bliska jest idea ekonomii społecznej, a prowadzona przez nich działalność gospodarcza służy realizacji obranej misji społecznej.

W ramach Konkursu przewidziano sześć kategorii, by dostrzec całe spektrum podmiotów na co dzień włączających się w rozwój przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej powalczą podmioty ekonomii społecznej działające od co najmniej 2 lat. Młodsze firmy (które prowadzą działalność przynajmniej 1 rok) mogą ubiegać się o tytuł Debiutu Roku. Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności.

Jak co roku chcemy też uhonorować samorządy i komercyjne firmy, które swoimi działaniami wspierają małopolskie podmioty ekonomii społecznej. Bez rzetelnych partnerów samorządowych i biznesowych rozwój wielu podmiotów nie byłby możliwy.

W tym roku kontynuujemy także inicjatywę nagradzania podmiotów reintegracyjnych, a więc klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Te jednostki dzięki swoim działaniom aktywizacyjnym stanowią podwaliny dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych, dlatego warto dostrzegać ich sukcesy na tym polu

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do dnia 13 września 2021 r.

Regulamin oraz pliki do pobrania dostępne są pod linkiem: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2021-zapraszamy-do-udzialu

Zachęcamy także do śledzenia aktualnych informacji o konkursie. Są one dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych:

ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl oraz FB @ROPS.Krakow
Dział Ekonomii Społecznej ROPS: www.es.malopolska.pl oraz FB @malopolskaes

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Źródło fotografii: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rusza-konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rusza-konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej