Małopolska – dobre miejsce dla rozwoju małych i średnich firm

Małopolska – dobre miejsce dla rozwoju małych i średnich firm!

 

Małopolska jest jednym z niewielu województw w kraju, w których powstaje więcej firm niż się likwiduje. Spada liczba przedsiębiorstw, które ogłaszają upadłość – tak wynika z najnowszego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Eksperci zbadali sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, sprawdzając jak radziły sobie w ostatnich dwóch latach w kluczowych kategoriach, m.in. pod względem liczby aktywnych firm, zarobków czy ryzyka prowadzenia działalności.

W badaniu PARP wynika, że w Małopolsce na 1000 mieszkańców działa 50,3 aktywnych przedsiębiorstw – to znacznie powyżej średniej krajowej (47,80). Nasz region znalazł się także w grupie zaledwie czterech województw, które w ostatnich latach zanotowały dodatni bilans firm nowo  powstałych i zlikwidowanych  (też w przeliczeniu na  1000  mieszkańców) – oznacza to, że w tym czasie powstało tu więcej firm niż zostało zamkniętych. W większości kraju przeważała wtedy tendencja ujemna.

Eksperci PARP zbadali także zarobki w MŚP. Wysokość  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w małych  i średnich  przedsiębiorstwach w 2014 r. w kraju wyniosła odpowiednio:  2873zł i 4015zł – oznacza to, że w porównaniu do roku wcześniej wzrosły odpowiednio o: 74 zł i 165 zł. W Małopolsce zarobki w małych firmach były wtedy w środku krajowej stawki, czyli na poziomie 2624–2867 zł, z kolei w średnich przedsiębiorstwa zaliczały się do najwyższego pułapu (3847–4205zł). 

PARP przeanalizował również województwa pod względem atmosfery dla biznesu. Okazuje się, że Małopolska jest najbardziej przyjazna dla średnich przedsiębiorstw – to tu jest najmniejszy stopień zagrożenie dla kontynuacji tego typu działalności. Dla porównania jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, najmniejsze zagrożenie jest w woj. podlaskim. 

Badanie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest prowadzone przez PARP od 1995 roku. W tegorocznej analizie eksperci korzystali z danych za rok 2014-2016.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  https://www.parp.gov.pl/